II. ÚS 569/2000Usnesení ÚS ze dne 19.12.2000

II.ÚS 569/2000 ze dne 19. 12. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v senátě, složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Jiřího Malenovského, ve věci ústavní stížnosti Ing. J. K., proti rozsudku Okresního soudu pro Prahu východ, sp. zn. 7 C 42/96, a rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 27 Co 405/97-62, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka napadla svou ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 26. 9. 2000, rozsudky Okresního soudu pro Prahu východ, sp. zn. 7 C 42/96, a Krajského soudu v Praze č. j. 27 Co 405/97-62. Podáním ze dne 18. 10. 2000, doručeným Ústavnímu soudu dne 30. 10. 2000, vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět.

Ústavní stížnost může stěžovatel vzít zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví (§ 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

S ohledem na zpětvzetí ústavní stížnosti a na citované ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl Ústavní soud České republiky tak, jak ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 19. 12. 2000

JUDr. Antonín Procházka

předseda senátu