II. ÚS 463/2000Usnesení ÚS ze dne 20.09.2000

II.ÚS 463/2000 ze dne 20. 9. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Antonína Procházky a soudců JUDr. Vojtěcha Cepla a JUDr. Jiřího Malenovského ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. L., právně zastoupeného JUDr. Jiřím Matijaševičem, AK Na Hradbách 16, 728 83 Ostrava 1, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2000, sp. zn. 1 To 634/2000, ve spojení s usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 20. 4. 2000, sp. zn. 3 T 28/2000, a usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 31. 5. 2000, sp. zn. 3 T 28/2000, jakož i v souvislosti s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2000, sp. zn. 1 To 487/2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. 8. 2000, namítal stěžovatel neústavnost usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2000, sp. zn. 1 To 634/2000, ve spojení s usnesením Okresního sudu ve Vsetíně ze dne 20. 4. 2000, sp. zn. 3 T 28/2000, a usnesením Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 31. 5. 2000, sp. zn. 3 T 28/2000, jakož i v souvislosti s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2000, sp. zn. 1 To 487/2000.

Dne 21. 8. 2000 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým bere stěžovatel svou ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud proto podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2000

JUDr. Antonín Procházka

předseda senátu ÚS