II. ÚS 460/15 #1Usnesení ÚS ze dne 15.09.2015

II.ÚS 460/15 ze dne 15. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky, Tomáše Lichovníka, Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Darren, s.r.o., IČ: 25278711, se sídlem Bystré, Sulkovská 482, zastoupené JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem Praha 2, Jugoslávská 481/12, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. prosince 2014 č. j. 8 Afs 29/2014-77, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. ledna 2014 č. j. 31 Af 112/2011-154, rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 7. září 2011 č. j. 4569/11-1200-601251 a proti rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích ze dne 23. prosince 2010 č. j. 216200/10/248912608058, vedené pod sp. zn. II. ÚS 460/15, a ústavní stížnosti téže stěžovatelky proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. ledna 2015 č. j. 8 Afs 30/2014-75, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. ledna 2014 č. j. 31 Afs 113/2011-133, rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 7. září 2011 č. j. 4717/11-1200-601251 a proti rozhodnutí Finančního úřadu v Pardubicích ze dne 23. prosince 2010 č. j. 216214/10/248912608058, vedené pod sp. zn. I. ÚS 670/15, takto:

Ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 460/15 a sp. zn. I. ÚS 670/15 se spojují ke společnému řízení a nadále budou vedeny pod sp. zn. II. ÚS 460/15.

Odůvodnění:

Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků.

V záhlaví uvedené ústavní stížnosti tyto požadavky splňují, neboť směřují proti obsahově souvisejícím rozhodnutím vydaným ve věci téže stěžovatelky.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 15. září 2015

Pavel Rychetský v. r.

předseda Ústavního soudu