II. ÚS 458/99Usnesení ÚS ze dne 08.12.1999

II.ÚS 458/99 ze dne 8. 12. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 458/99

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci podání navrhovatele B. B., proti rozsudku Okresního soudu v Táboře, sp. zn. 9 T 365/98, a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 14 To 68/99, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností ze dne 19. 9. 1999, směřující proti rozsudku Okresního soudu v Táboře, sp. zn. 9 T 365/98, a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích , sp. zn. 14 To 68/99.

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh na zahájení řízení neměl náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, vyrozuměl Ústavní soud o tom navrhovatele a určil mu lhůtu 15 dnů k odstranění vad návrhu.

Stěžovatel vady ve stanovené lhůtě neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat.

V Brně dne 8. prosince 1999

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu