II. ÚS 3873/12 #1Usnesení ÚS ze dne 13.12.2012

II.ÚS 3873/12 ze dne 13. 12. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti E. Š., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 9. 2012 sp. zn. 19 Co 335, 334/2012, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 10. 2012 se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí obecného soudu.

Ještě předtím, než byl stěžovatel Ústavním soudem vyzván k odstranění vad jeho návrhu, podáním ze dne 7. 12. vzal ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o ústavní stížnosti v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2012

Stanislav Balík

předseda senátu