II. ÚS 3719/13 #1Usnesení ÚS ze dne 30.04.2015

II.ÚS 3719/13 ze dne 30. 4. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o vyloučení soudce Vojtěcha Šimíčka z projednávání ústavní stížnosti společnosti multigate a. s., se sídlem Olomouc, Riegrova 373/6, zastoupené JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem se sídlem Olomouc, Wellnerova 1322/3C, takto:

Soudce Vojtěch Šimíček je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 3719/13.

Odůvodnění:

Stěžovatelka podala ústavní stížnost směřující mimo jiné též proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 10. 2013 č. j. 2 Afs 69/2013-37.

Podle rozvrhu práce byla věc přidělena do II. senátu, jehož členem je soudce Vojtěch Šimíček. V přípise ze dne 17. 4. 2015 soudce Vojtěch Šimíček uvedl, že ve věci je vyloučen podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), neboť ve věci již rozhodoval jako předseda senátu Nejvyššího správního soudu.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce též vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že soudce Vojtěch Šimíček rozhodoval ve věci v rámci řízení u Nejvyššího správního soudu, dospěl senát Ústavního soudu určený rozvrhem práce pro rozhodnutí o vyloučení soudce, že jsou dány důvody pro jeho vyloučení z projednávání věci u Ústavního soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2015

Ludvík David, v. r.

předseda senátu