II. ÚS 36/98Usnesení ÚS ze dne 04.02.1998

II.ÚS 36/98 ze dne 4. 2. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA II.ÚS 36/98

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti JUDr. PhDr. V.S., proti Vládě ČR, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst.1 písm. e) zák.č. 182/1993 Sb. návrh odmítl, neboť se jedná o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Dne 27.1. 1998 obdržel Ústavní soud návrh stěžovatele označený jako stížnost proti postupu Vlády ČR ze dne 20.1. 1998 k č.j. 20170/98-OSV a ze dne 21.10. 1994 k č.j. 30731/94 KPV.

Stěžovatel ve svém podání uvádí, že od r. 1994 marně čekal na vydání vládního nařízení ve smyslu § 8 zák. č. 198/1993 Sb. Sám inicioval vydání tohoto vládního nařízení a několikrát je písemně urgoval přímo u předsedy Vlády ČR. Domnívá se proto, že Vláda ČR nesplnila povinnost jí uloženou.

Ke svému tvrzení přiložil řadu písemných dokladů, včetně sdělení Kanceláře předsedy Vlády ČR.

II.ÚS 36/98

Protože povaha podaného návrhu netvoří předmět ústavní stížnosti ve smyslu zák.č. 182/1993 Sb., soudce zpravodaj návrh ve smyslu § 43 odst.1 písm.e) zák.č. 182/1993 Sb. odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 4.2. 1998