II. ÚS 3490/10 #1Usnesení ÚS ze dne 13.01.2011

II.ÚS 3490/10 ze dne 13. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele F. H., zastoupeného Mgr. Lukášem Niedobou, advokátem se sídlem Škroupova 1114/4, Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2010 sp. zn. 48 T 2/2009 a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. 11. 2010 sp. zn. 1 To 52/2010, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti napadl stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi podle jeho názoru mělo dojít k porušení jeho základních práv a svobod.

Podáním ze dne 3. 1. 2011 vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o jeho návrhu v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu