II. ÚS 341/11 #1Usnesení ÚS ze dne 12.05.2011

II.ÚS 341/11 ze dne 12. 5. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti P. M., právně zastoupeného JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 58, Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích ze dne 20. 10. 2010 sp. zn. 14 To 286/2010 a usnesení Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 29. 7. 2010 sp.zn. 1 T 198/2009, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V ústavní stížnosti napadl stěžovatel v záhlaví označená rozhodnutí soudu, neboť měl za to, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv a svobod.

Podáním ze dne 10. 5. 2011, doručeným Ústavnímu soudu dne 11. 5. 2011, vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět. V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o ústavní stížnosti v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. května 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu