II. ÚS 3289/07 #1Usnesení ÚS ze dne 15.04.2008

II.ÚS 3289/07 ze dne 15. 4. 2008

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Pavla Rychetského o ústavní stížnosti stěžovatele V. Š., směřující proti rozsudku Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. června 2007 sp. zn. 18 C 375/2003, usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. srpna 2007 sp. zn. 5 Co 1922/2007, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 27. prosince 2007, se stěžovatel domáhal zrušení výše označených rozhodnutí soudu ve věci rozhodnutí o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, kterými se cítil zkrácen na svých právech, aniž by svoje tvrzení blíže odůvodnil ústavněprávní argumentací.

Podáním ze dne 28. března 2008, doručeným Ústavnímu soudu dne 31. března 2008, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavnímu soudu nezbylo, než řízení o ústavní stížnosti usnesením zastavit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 15. dubna 2008

Jiří Nykodým v. r.

předseda senátu