II. ÚS 3223/12 #2Usnesení ÚS ze dne 08.11.2012

II.ÚS 3223/12 ze dne 8. 11. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti nezl. M. V. a nezl. P. K., oba zast. otcem a matkou, oba právně zast. JUDr. Leošem Brantálem, advokátem advokátní kanceláře se sídlem Purkyňova787/6, Ostrava - Moravská Ostrava, proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 29. 6. 2012 č. j. 157 EC 497/2010-127 a návrhu na zrušení ustanovení § 202 odst. 2 zákona č. 99 / 1963 Sb., takto:

V usnesení sp. zn. II. ÚS 3223/12 ze dne 6. 11. 2012 se v záhlaví opravují jména účastníků řízení takto: nezl. M. V. a nezl. P. K., oba zast. otcem a matkou, oba právně zast. JUDr. Leošem Brantálem.

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného usnesení došlo v záhlaví usnesení v důsledku administrativního pochybení k nesprávné specifikaci účastníků řízení. Ústavní soud zjistil tuto písařskou chybu po odeslání rozhodnutí, a proto v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu vydal toto usnesení, kterým byla opravena zjevná nesprávnost záhlaví.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2012

Stanislav Balík

předseda senátu