II. ÚS 319/01Usnesení ÚS ze dne 19.11.2002

II.ÚS 319/01 ze dne 19. 11. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě, složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Jiřího Malenovského a JUDr. Antonína Procházky, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti R. N., zastoupeného JUDr. Františkem Šafárikem, advokátem, se sídlem Grafická 22, Praha, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2000, sp. zn. 42 T 16/99, a proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 6 To 166/2000, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 28. 5. 2001 ústavní stížnost stěžovatele podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, ve které napadá v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů v jeho trestní věci a dovolává se ochrany svých ústavně zaručených práv.

Dne 9. 10. 2002 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, kterým bere stěžovatel svou ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Ústavní soud proto podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. 11. 2002

Vojtěch Cepl

předseda senátu