II. ÚS 311/2000Usnesení ÚS ze dne 30.11.2000

II.ÚS 311/2000 ze dne 30. 11. 2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 311/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud ČR rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele F. N., o podání, které došlo Ústavnímu soudu dne 19.5.2000, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se žádostí o přezkoumání usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 5.5.2000, č.j. E 574/98-51.

Ústavní soud přípisem ze dne 3.8.2000 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval jej k jejich odstranění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy. Výzvu se navrhovateli podařilo doručit teprve dne 6.10.2000.

Navrhovatel vady svého podání neodstranil a stanovená lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/19932 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaj i proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu ČR

V Brně dne 30. 11. 2000