II. ÚS 308/98Usnesení ÚS ze dne 07.12.1998

II.ÚS 308/98 ze dne 7. 12. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 308/98

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatelů M.H. a K.H., o podání ze dne 30. 6. 1998, došlém Ústavnímu soudu dne 9. 7. 1998, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se obrátili na Ústavní soud se stížností proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 4. 1988, č.j. 7 A 114/96-34.

Ústavní soud přípisem ze dne 11. 9. 1998 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení.

Navrhovatelé ve stanovené lhůtě vady neodstranili a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji

proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 7. prosince 1998