II. ÚS 3074/11 #1Usnesení ÚS ze dne 16.11.2011

II.ÚS 3074/11 ze dne 16. 11. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatelky M. S., o návrhu ze dne 11. 10. 2011, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 10. 2011, stěžovatelka brojí proti výsledkům řízení vedeným u Okresního soudu v Hodoníně.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval formální náležitosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byla stěžovatelka přípisem ze dne 18. října 2011 vyzvána k odstranění jeho vad. Zejména byla poučena o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem. Současně byla upozorněna na následky neodstranění vytknutých vad. Přestože tuto výzvu obdržela oproti podpisu dne 21. října 2011, nijak na ni ve stanovené lhůtě nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 16. listopadu 2011

Stanislav Balík, v. r.

soudce zpravodaj