II. ÚS 2952/10 #1Usnesení ÚS ze dne 27.01.2011

II.ÚS 2952/10 ze dne 27. 1. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti R. H., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Rekovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, Komenského 23, proti usnesení Městského státního zastupitelství v Brně čj. 5 ZT 174/2010-10 ze dne 6. 10. 2010, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 14. 10. 2010, a na základě výzvy doplněnou dne 13. 12. 2010, se stěžovatel domáhal s odkazem na porušení svých ústavních práv zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského státního zastupitelství v Brně a přiznání práva na náhradu nákladů řízení.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 17. 1. 2011, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost zcela zpět s ohledem na výsledek v mezidobí skončeného řízení ve věci.

Dle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu