II. ÚS 2786/15 #1Usnesení ÚS ze dne 21.12.2015

II.ÚS 2786/15 ze dne 21. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Zemánka, soudce Vojtěcha Šimíčka a soudce zpravodaje Jaroslava Fenyka o ústavní stížnosti stěžovatele Josefa Černého, zastoupeného Mgr. Pavlínou Mazačovou, advokátkou se sídlem Mohelnice, Nádražní 9, proti usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 28. 7. 2015, č. j. 15 C 78/2007-375 takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 3. 12. 2015, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost ze dne 15. 9. 2015, doplněnou podáním ze dne 16. 11. 2015, vedenou u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2786/15, v plném rozsahu zpět.

Se zřetelem k tomu Ústavní soud podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2015

Jiří Zemánek v. r.

předseda II. senátu Ústavního soudu