II. ÚS 276/98Usnesení ÚS ze dne 11.08.1998

II.ÚS 276/98 ze dne 11. 8. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA II.ÚS 276/98

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti P.K., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst.1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, ačkoli byl na důsledky nesplnění výzvy na odstranění vad upozorněn.

Návrhem, který došel Ústavnímu soudu dne 16. 6. 1998, nazvaném "porušení zákona ve věci mého odsouzení", uplatnil navrhovatel svůj nárok na event. podání ústavní stížnosti.

Protože toto podání nemělo předepsané náležitosti a vykazovalo řadu podstatných vad, byl vyzván Ústavním soudem dopisem, který obdržel dne 24. 6. 1998, aby odstranil vady, které ve výzvě Ústavního soudu byly přesně popsány.

1

II.ÚS 276/98

Protože tak stěžovatel neučinil, byl jeho návrh odmítnut.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka soudce Ústavního soudu

V Brně dne 11. srpna 1998