II. ÚS 264/02Usnesení ÚS ze dne 09.05.2002

II.ÚS 264/02 ze dne 9. 5. 2002

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele R. S., o návrhu ze dne 26. 4. 2002,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 26. 4. 2002, doručeným Ústavnímu soudu dne 29. 4. 2002, se navrhovatel domáhá, aby Ústavní soud postavil "komunistickou stranu" mimo zákon, zrušil ji a zakázal jí zakládat jakékoli jiné politické strany či hnutí. Dále navrhuje, aby komunističtí poslanci byli zbaveni svých mandátů a bylo jim zakázáno v budoucnu kandidovat v komunálních, poslaneckých a senátních volbách.

Ústavní soud návrh přezkoumal. Dle ustanovení čl. 87 Ústavy ČR je Ústavní soud oprávněn rozhodovat výhradně ve věcech v tomto článku uvedených. Projednávaný návrh ovšem nespadá pod žádný z případů, v nichž by byl Ústavní soud ve smyslu uvedeného ustanovení oprávněn rozhodovat

S ohledem na výše uvedené se jevilo nadbytečným vyzývat stěžovatele k odstranění vad podání (stěžovatel nebyl řádně zastoupen, jak to vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu), neboť ani to by konečné rozhodnutí ve věci nemohlo ovlivnit.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímusoudu nezbylo než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout jako návrh, k jehož projednání není příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. května 2002JUDr. Jiří Malenovský

soudce zpravodaj