II. ÚS 2507/11 #1Usnesení ÚS ze dne 20.09.2011

II.ÚS 2507/11 ze dne 20. 9. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka ve věci ústavní stížnosti Mgr. J. H., zastoupeného JUDr. Alexandrem Nettem, advokátem Advokátní kanceláře se sídlem v Brně, Hlavní 40, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 5 2011 sp. zn. 18 C 239/2006, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení ústavně zaručených základních lidských práv, domáhal zrušení rubrikovaného rozhodnutí městského soudu. Podáním ze dne 19. 9 2011 vzal stěžovatel ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

V návaznosti na uvedený procesní úkon proto bylo řízení o ústavní stížnosti v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. září 2011

Jiří Nykodým

předseda senátu