II. ÚS 2476/09 #1Usnesení ÚS ze dne 13.04.2011

II.ÚS 2476/09 ze dne 13. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ve věci ústavní stížnosti společnosti MESIT holding a.s., sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 573, zastoupené JUDr. Ing. Petrem Machálkem, Ph.D., advokátem se sídlem Vyškov, Pivovarská 8, proti

- usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2008 ve věci sp. zn. 53 Co 334/2008 a proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 2009 ve věci sp. zn. 32 Cdo 2079/2009, zapsané pod sp. zn. II. ÚS 2476/09,

- usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2010 ve věci sp. zn. 18 Co 215/2010 a proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2011 ve věci sp. zn. 32 Cdo 4724/2010, zapsané pod sp. zn. IV. ÚS 919/11,

takto:

Ústavní stížnosti společnosti MESIT holding a.s., sídlem Uherské Hradiště, Sokolovská 573, zapsané pod spisovými značkami II. ÚS 2476/09 a IV. ÚS 919/11 se spojují ke společnému řízení k ústavní stížnosti sp. zn. II. ÚS 2476/09, pod kterou budou i nadále vedeny.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě shora uvedených ústavních stížností jsou tyto zákonné předpoklady naplněny, Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity spojil dané věci ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2011

Pavel Rychetský

předseda Ústavního soudu