II. ÚS 2359/10 #1Usnesení ÚS ze dne 13.10.2010

II.ÚS 2359/10 ze dne 13. 10. 2010

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 2359/10, takto:

Soudce Jiří Nykodým je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 2359/10.

Odůvodnění:

I.

Soudce zpravodaj Jiří Nykodým přípisem ze dne 18. 8. 2010 oznámil, že se v dané věci cítí být podjatým, neboť Ing. K. B., v řízení o předmětné ústavní stížnosti vedlejšího účastníka, v minulosti dlouhodobě právně zastupoval.

Z uvedeného důvodu předložil soudce zpravodaj Jiří Nykodým podle § 10 odst. 1 rozvrhu práce Ústavního soudu věc k projednání prvnímu senátu Ústavního soudu.

II.

Podle ustanovení § 36 odst. 1, 2 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Podle přesvědčení I. senátu Ústavního soudu jsou podmínky citovaného ustanovení splněny ohledně osoby soudce zpravodaje Jiřího Nykodýma.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. října 2010

Vojen Güttler

předseda senátu