II. ÚS 211/95Usnesení ÚS ze dne 10.10.1995

II.ÚS 211/95 ze dne 10. 10. 1995

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. II. ÚS 211/95

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatele R.Sch., ze dne 7. 8. 1995, došlém Ústavnímu soudu dne 14. 8. 1995, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se obrátil na Ústavní soud se stížností, v níž vyslovuje místní a věcnou nepříslušnost soudů v právní věci přeřazení stěžovatele z věznice s ostrahou do věznice se zvýšenou ostrahou.

Ústavní soud přípisem ze dne 22. 8. 1995 navrhovatele vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval k jejich odstranění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

Navrhovatel ve stanovené lhůtě vady neodstranil a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavnímsoudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. 10. 1995 Prof.JUDr. Vojtěch Cepl

Za správnost:soudce Ústavního soudu CR