II. ÚS 20/06Usnesení ÚS ze dne 07.04.2006

II.ÚS 20/06 ze dne 7. 4. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 20/06

Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele J. N.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatele, označené jako "stížnost na Obvodní soud pro Prahu 4", bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 23. 1. 2006.

Návrh nesplňoval náležitosti ústavní stížnosti, které zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví. Proto byl navrhovatel dopisem ze dne 2. 2. 2006 vyzván Ústavním soudem, aby svoje podání uvedl do souladu se zákonnými požadavky a současně mu byla stanovena lhůta k odstranění vytýkaných nedostatků, která činila 20 dnů ode dne doručení výzvy navrhovateli.

Navrhovatel sice dne 3. 4. 2006 návrh doplnil přípisem Ústavnímu soudu, vytýkané nedostatky návrhu však neodstranil. Vzhledem k tomu, že byl navrhovatel Ústavním soudem upozorněn na možnost odmítnutí návrhu, pokud neodstraní jeho nedostatky, dospěl Ústavní

soud k závěru, že jsou splněny podmínky ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a proto mimo ústní jednání usnesením návrh odmítl.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2006

Dagmar Lastovecká

soudce zpravodaj