II. ÚS 1903/14 #1Usnesení ÚS ze dne 08.12.2015

II.ÚS 1903/14 ze dne 8. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti společnosti FVS Žamberk, s. r. o. se sídlem v Žamberku, Tyršova 283, zastoupené Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou se sídlem v Brně, Údolní 33, směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2014 č. j. 2 Afs 92/2013-30 a ze dne 14. 5. 2014 č. j. 10 Afs 18/2014-48 a proti rozsudkům Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2013 č. j. 15 Af 317/2012-40, ze dne 30. 10. 2013 č. j. 15 Af 416/2012-62 a ze dne 4. 12. 2013 č. j. 15 Af 111/2012-44, za účasti Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Ústí nad Labem jako účastníků řízení, a Odvolacího finančního ředitelství jako vedlejšího účastníka, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka žádá ústavní stížností o zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi měla být porušena ustanovení čl. 4 a čl. 90 Ústavy České republiky, ustanovení čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a ustanovení čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Dne 25. listopadu 2015 obdržel Ústavní soud podání, jímž vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět.

Na základě ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.

Stěžovatelka této možnosti využila, když svoje podání vzala prostřednictvím své právní zástupkyně přípisem ze dne 25. listopadu 2015 zpět.

Proto Ústavní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. prosince 2015

Radovan Suchánek v.r.

předseda senátu