II. ÚS 1879/11 #2Usnesení ÚS ze dne 23.02.2012

II.ÚS 1879/11 ze dne 23. 2. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ringier Axel Springer CZ, a. s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, zastoupeného JUDr. Helenou Chaloupkovou, advokátkou, se sídlem Na Kozačce 7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, směřující proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2011, č. j. 1 Co 290/2010-242, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2010, č. j. 37 C 184/2008-156, za účasti Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze jako účastníků řízení, a M. V., zastoupeného JUDr. Petrem Kotrlíkem, advokátem, se sídlem Jungmannova 31, 110 00 Praha 1, takto:

I. V usnesení č. j. II. ÚS 1879/10-47 ze dne 25. ledna 2012 se v záhlaví opravuje jméno právního zástupce vedlejšího účastníka takto:

Text "zastoupeného JUDr. Petrem Kotalíkem" se nahrazuje správným textem "zastoupeného JUDr. Petrem Kotrlíkem".

II. V odůvodnění usnesení se v bodě 4. text "zveřejněné částky" nahrazuje správným spojením "zveřejněné články".

Odůvodnění:

Při vyhotovování shora označeného usnesení došlo v záhlaví usnesení v důsledku písařského překlepu k nesprávnému uvedení jména právního zástupce vedlejšího účastníka.

Ústavní soud zjistil při administrativních úkonech po odeslání rozhodnutí tuto písařskou chybu, a proto v souladu s § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 občanského soudního řádu vydal toto usnesení, kterým byla opravena zjevná nesprávnost výroku.

Z důvodu praktičnosti Ústavní soud současně opravil i v bodě 4. odůvodnění usnesení slovní spojení "zveřejněné částky" na správné spojení "zveřejněné články".

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. února 2012

Stanislav Balík, v. r.

předseda senátu