II. ÚS 166/04Usnesení ÚS ze dne 05.05.2004

II.ÚS 166/04 ze dne 5. 5. 2004

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 166/04

Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu stěžovatele V. S.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 17. 3. 2004 bylo doručeno Ústavnímu soudu podání stěžovatele V. S. směřující proti průběhu hlavního líčení v trestní věci vedené pod sp. zn. 3 T 127/2003 u Okresního soudu ve Strakonicích. Stěžovatel se návrhem domáhá rozhodnutí Ústavního soudu o nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení.

Ústavnísoud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 24. března 2004, doručeným dne 26. 3. 2004, k odstranění vad podání. Stěžovatel zaslal dne 6. 4. 2004 dopis, kterým rozvádí svoje podání, ve stanovené lhůtě 21 dnů však vady podání neodstranil.

Ústavnísoud ve smyslu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. května 2004