II. ÚS 1502/11 #1Usnesení ÚS ze dne 14.06.2011

II.ÚS 1502/11 ze dne 14. 6. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti H. T., zastoupeného Mgr. et Mgr. Patrikem Tauerem, advokátem se sídlem Vinohradská 126, 130 00 Praha 3, o vyloučení soudce v řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 1502/11, takto:

Soudce Jiří Nykodým není vyloučen z projednání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. II. ÚS 1502/11.

Odůvodnění:

I.

Soudce zpravodaj Jiří Nykodým přípisem ze dne 25. května 2011 oznámil předsedkyni I. senátu, že se v dané věci necítí být podjatý, i přes to, že právní zástupce stěžovatele působil, před jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu, jako koncipient a následně jako společník v jeho advokátní kanceláři, a později jako společník v advokátní kanceláři jeho dcery. V minulosti již taktéž na tuto skutečnost upozornil. V současnosti se však již, vzhledem k délce jeho působení ve funkci soudce Ústavního soudu, podjatý necítí. Jeho vztah je k právnímu zástupci čistě profesní, kolegiální.

II.

Podle ustanovení § 36 odst. 1, 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

I. senát neshledal soudce Jiřího Nykodýma podjatým ve věci II. ÚS 1502/11, a proto I. senát rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. června 2011

Ivana Janů v. r.

předsedkyně senátu