II. ÚS 144/98Usnesení ÚS ze dne 29.04.1998

II.ÚS 144/98 ze dne 29. 4. 1998

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

ČESKÁ REPUBLIKA

II.ÚS 144/98

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti Z.L., takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst.1 písm.c) zák. č. 182/1993 Sb., v platném znění, protože se jedná o návrh zjevně neopodstatněný.

Navrhovatel, který své podání označil jako stížnost na porušování české Ústavy požadoval změnu všech protiprávních zákonů, které diskriminují pracující v zákonném nároku na jejich život. Protože podaný návrh nesplňuje požadavky § 72 a násl. zák. č. 182/1993 Sb., o ústavních stížnostech, bylo nutno toto podání odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka soudce Ústavního soudu

V Brně dne 29. dubna 1998