II. ÚS 105/99Usnesení ÚS ze dne 29.09.1999

II.ÚS 105/99 ze dne 29. 9. 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

II. ÚS 105/99

ČESKA REPUBLIKA

USNESENI

Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu stěžovatelky J. S., o podání ze dne 25. 2. 1999, které došlo Ústavnímu soudu dne 26. 2. 1999, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatelka se obrátila na Ústavní soud se stížností proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 13. 1. 1999 č j. 115 906 064/BC.

Ústavní soud přípisem ze dne 22. 3. 1999 navrhovatelku vyrozuměl o vadách návrhu a vyzval ji k jejich odstranění ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení výzvy.

Navrhovatelka ve stanovené lhůtě vady svého podání neodstranila a lhůta marně uplynula.

Podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/19932 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou naplněny, soudci zpravodaji proto nezbylo, než návrh odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání

přípustné.

Vojtěch Cepl

soudce Ústavního soudu

V Brně dne 29.9. 1999