I. ÚS 855/11 #1Usnesení ÚS ze dne 13.04.2011

I.ÚS 855/11 ze dne 13. 4. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně o ústavní stížnosti stěžovatelky J. P., takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatelka zaslala dne 22. 3. 2011 Ústavnímu soudu přípis, který označila jako ústavní stížnost.

Podáním došlým dne 24. 3. 2011 (resp. 25. 3. 2011) vzala stěžovatelka ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

Proto Ústavní soud v souladu s ust. § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. dubna 2011

Ivana Janů, v. r.

předsedkyně senátu