I. ÚS 71/96Usnesení ÚS ze dne 19.03.1996

I.ÚS 71/96 ze dne 19. 3. 1996

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Sp. zn. I. ÚS 71/96

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud ČR rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci návrhu stěžovatelů 1) J.R., 2) J.R., zastoupených Mgr. B.B.,

takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatelé podali svůj návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem ČR svým podáním, došlým Ústavnímu soudu dne 16. 1. 1996, které bylo doplněno, na výzvu Ústavního soudu, podáním ze dne 25. 2. 1996.

Stěžovatelé vznesli v návrhu ústavní stížnosti námitky proti tomu, že O.ú., a Obvodní soud pro Prahu 2 porušily právní předpisy v souvislosti s realizací jejich dohody o výměně bytu, resp. s jejich vystěhováním z bytu v P.

Soudce zpravodaj při přezkoumání náležitostí ústavní stížnosti zjistil, že stěžovatelé se v předmětné záležitosti sice obrátili na Obvodní soud pro Prahu 2, avšak po obdržení jeho usneseni, ze řízení se zastavuje, podali sice ve věci sp. zn. 14 C 23/95 odvolání k Městskému soudu v Praze, dne 3. 3. 1995, ale nepředložili doklad o jeho výsledku. Navíc se obrátili i O.ú., od nějž sice obdrželi negativní stanovisko, ale k použití dalších právních prostředků před správními orgány zřejmě nedošlo, nebo o nich dosud nebylo rozhodnuto.

Z těchto podkladů vyplývá, že stěžovatelé nevyčerpali před podáním svého návrhu všechny procesní prostředky, které jim zákon

I. ÚS 71/96

k ochraně jejich práva poskytuje, a proto je jejich ústavní stížnost nepřípustná podle § 75 zákona č. 182/1993 Sb.

Soudce zpravodaj proto, mimo ústní jednání, bez přítomnosti účastníků, svým usnesením podle § 43 odst. 1 písm. f) zákona

č. 182/1993 Sb. návrh odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. března 1996

JUDr. Vladimír Pau 1

soudce zpravodaj