I. ÚS 632/15 #1Usnesení ÚS ze dne 28.04.2015

I.ÚS 632/15 ze dne 28. 4. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti Ing. Karla Blažka, zastoupeného JUDr. Josefem Skácelem, advokátem se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci, takto:

Soudce Ludvík David je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 632/15.

Odůvodnění:

JUDr. Ludvík David přípisem ze dne 17. dubna 2015 oznámil předsedovi II. senátu, že v projednávané věci je dán důvod jeho vyloučení podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, neboť v projednávané věci rozhodoval jako člen senátu Nejvyššího soudu o předchozím dovolání stěžovatele.

Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, jestliže byl v téže věci činný při výkonu jiné funkce nebo povolání, než je funkce soudce Ústavního soudu.

Jelikož JUDr. Ludvík David byl členem senátu Nejvyššího soudu, jenž odmítl usnesením ze dne 13. 6. 2012 sp. zn. 28 Cdo 4029/2011 stěžovatelovo předchozí dovolání (týkající se části uplatňovaného nároku), je podmínka vyloučení soudce JUDr. Ludvíka Davida z projednávání a rozhodování dané věci splněna.

Na základě ustanovení § 38 odst. 1 věty druhé a ustanovení § 36 odst. 2 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 18/15) rozhodl II. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2015

Radovan Suchánek v.r.

předseda senátu