I. ÚS 496/15 #1Usnesení ÚS ze dne 10.12.2015

I.ÚS 496/15 ze dne 10. 12. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida (soudce zpravodaj), soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, právně zastoupeného JUDr. Jitkou Stanoevovou, advokátkou se sídlem Chládkova 3, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 11. 2014 č. j. 19 Co 68/2014-176 a rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2013 č. j. 15 C 70/2012-144, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížnost proti shora uvedeným rozhodnutím obecných soudů byla Ústavnímu soudu doručena dne 16. 2. 2015.

Dne 4. 12. 2015 obdržel Ústavní soud sdělení stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě soud řízení zastaví.

Protože tak stěžovatel naplnil zákonem předvídanou situaci, Ústavnímu soudu nezbylo, než rozhodnout jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2015

Ludvík David, v. r.

předseda senátu