I. ÚS 4023/13 #1Usnesení ÚS ze dne 19.02.2014

I.ÚS 4023/13 ze dne 19. 2. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Marie Hermanové, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání stěžovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 31. 12. 2013. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla dopisem ze dne 10. 1. 2014 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Dne 3. 2. 2014 obdržel Ústavní soud další podání stěžovatelky označené jako "bianko doplnění", v němž však vady prvního návrhu neodstranila.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 19. února 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj