I. ÚS 3957/11 #1Usnesení ÚS ze dne 07.03.2012

I.ÚS 3957/11 ze dne 7. 3. 2012

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatelky Bc. R. K., proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2008, č. j. 71 L 1617/2008-8, proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2008, č. j. 71 L 1617/2008-11, a proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2011, č. j. 44 Co 302/2011-31, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala na Ústavním soudu zrušení shora citovaných usnesení obecných soudů.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2008, č. j. 71 L 1617/2008-8, bylo (ve výroku) vysloveno, že k převzetí stěžovatelky do psychiatrické léčebny došlo ze zákonných důvodů.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2008, č. j. 71 L 1617/2008-11, bylo řízení o vyslovení přípustnosti dalšího držení stěžovatelky v ústavu zdravotnické péče zastaveno. To proto, že stěžovatelka podepsala souhlas s detencí.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2011, č. j. 44 Co 302/2011-31, bylo odvolací řízení proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2008, č. j. 71 L 1617/2008-8, zastaveno, neboť stěžovatelka prý podepsala souhlas s detencí.

Ústavní soud vyzval stěžovatelku k odstranění vady ústavní stížnosti, spočívající v tom, že nebyla zastoupena advokátem. Ústavní soud je vázán zákonem a ten předepisuje povinné právní zastoupení jakéhokoli stěžovatele (dokonce i advokáta) advokátem (§ 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu).

Dne 9. 2. 2012 obdržel Ústavní soud podání, jímž vzala stěžovatelka svoji ústavní stížnost zpět.

Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka této možnosti využila, byly tak naplněny zákonné podmínky ust. § 77 zákona o Ústavním soudu a Ústavní soud rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 7. března 2012

Vojen Güttler

předseda senátu