I. ÚS 3173/14 #1Usnesení ÚS ze dne 11.11.2014

I.ÚS 3173/14 ze dne 11. 11. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Great Tea Garden, s. r. o., se sídlem Dvořeckého 629/8, Praha 6, proti průtahům v řízení, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání navrhovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 30. 9. 2014. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byl dopisem ze dne 16. 10. 2014 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla navrhovateli doručena dne 17. 10. 2014.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. listopadu 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj