I. ÚS 2996/14 #1Usnesení ÚS ze dne 06.11.2014

I.ÚS 2996/14 ze dne 6. 11. 2014

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Miloslavy Chalupové, proti rozhodnutí Magistrátu města Kladna ze dne 22. 9. 2014 č. j. 7/2014, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podání navrhovatelky bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 11. 9. 2014. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byla dopisem ze dne 8. 10. 2014 vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

Výzva byla navrhovatelce doručena dne 13. 10. 2014.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. listopadu 2014

Ludvík David, v. r.

soudce zpravodaj