I. ÚS 249/05Usnesení ÚS ze dne 12.01.2006

I.ÚS 249/05 ze dne 12. 1. 2006

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatele M. D., zastoupeného Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem, Tř. Kpt. Jaroše 35, Brno, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 2. 2000, sp. zn. 10 T 1/98, a proti jinému zásahu Krajského soudu v Brně do ústavně zaručených práv a svobod, za účasti Krajského soudu v Brně, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Včas a řádně podanou ústavní stížností stěžovatel napadl rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 2. 2000, sp. zn. 10 T 1/98, kterým byl v řízení proti uprchlému shledán vinným ze spáchání trestného činu krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4) trestního zákona a trestného činu poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 trestního zákona a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti roků. Zároveň napadl postup Krajského soudu v Brně vyjádřený ve stanovisku Krajského soudu v Brně ze dne 10. 3. 2005, sp. zn. 10 T 1/98, kterým Krajský soud v Brně reagoval na žádost stěžovatele o doručení výše uvedeného rozsudku sdělením, že ustanovení § 306a trestního řádu stěžovateli doručení rozsudku nezaručuje, neboť stěžovatel byl pravomocně odsouzen před účinností zákona č. 265/2001 Sb., který ustanovení § 306a do trestního řádu zakotvil.

Dne 9. 1. 2006 bylo Ústavnímu soudu doručeno zpětvzetí ústavní stížnosti stěžovatelem.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o podané ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

František Duchoň, v.r.

předseda senátu