I. ÚS 2420/15 #1Usnesení ÚS ze dne 30.09.2015

I.ÚS 2420/15 ze dne 30. 9. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti Obce Královské Poříčí, se sídlem Královské Poříčí, Lázeňská 114, zastoupené JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Jiráskova 1343/2, o vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci, takto:

Soudce David Uhlíř je vyloučen z projednávání a rozhodování věci vedené pod sp. zn. I. ÚS 2420/15.

Odůvodnění:

Soudce JUDr. David Uhlíř přípisem ze dne 17. září 2015 oznámil předsedovi II. senátu, že žádá o posouzení, zda není vyloučen z projednání a rozhodnutí dané ústavní stížnosti, a to proto, že ústavní stížnost obsahuje mj. návrh na zrušení ustanovení § 14b vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb.

Přestože se soudce Uhlíř v dané věci necítí podjatý ve smyslu ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, má za to, že mohou vzniknout pochybnosti o jeho nepodjatosti, neboť se v minulosti z pozice místopředsedy představenstva České advokátní komory veřejně vyjadřoval k souladu napadeného ustanovení advokátního tarifu s ústavním pořádkem.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce z projednání a rozhodování věci vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti.

Vzhledem k tomu, že soudce David Uhlíř poskytl pro informační server epravo.cz rozhovor, ve kterém vyjádřil jisté pochybnosti o ústavní konformitě nyní napadeného ustavení advokátního tarifu, dospěl posuzující senát Ústavního soudu k závěru, že podmínka možné pochybnosti o nepodjatosti soudce Davida Uhlíře je v dané věci splněna.

Na základě ustanovení § 38 odst. 1 a ustanovení § 36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu ve spojení s ustanovením § 10 odst. 1 rozvrhu práce (Org. 36/15) rozhodl II. senát Ústavního soudu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

Radovan Suchánek v.r.

předseda senátu