I. ÚS 1979/15 #1Usnesení ÚS ze dne 31.08.2015

I.ÚS 1979/15 ze dne 31. 8. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně Kateřiny Šimáčkové a soudce zpravodaje Davida Uhlíře, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, o ústavní stížnosti, kterou podal stěžovatel Oldřich Cvek, zastoupený Mgr. Jiřím Kabuďou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, 1. máje 741, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. března 2015 č. j. 11 Co 30/2015-165, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

1. V ústavní stížnosti ze dne 2. července 2015, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 3. července 2015, stěžovatel navrhoval zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku.

2. V podání, doručeném Ústavnímu soudu dne 19. srpna 2015, stěžovatel uvedl, že v předmětné věci bere svoji ústavní stížnost ze dne 2. července 2015 v celém rozsahu zpět a žádá, aby řízení o jeho ústavní stížnosti bylo zastaveno.

3. Podle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Za daného stavu věci, kdy zákonné podmínky byly naplněny, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2015

Ludvík David v. r.

předseda senátu