I. ÚS 17/15 #1Usnesení ÚS ze dne 20.05.2015

I.ÚS 17/15 ze dne 20. 5. 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Davidem Uhlířem o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Josefa Cverka a 2. Margity Cverkové, proti exekučnímu příkazu Mgr. Zuzany Sobíškové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 6, ze dne 15. prosince 2014 č. j. 180 Ex 11583/14-17, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

1. Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 5. 1. 2015 stěžovatelé napadli v záhlaví uvedené rozhodnutí.

2. Ústavní stížnost však nesplňovala náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Vady spočívaly zejména v nedostatku právního zastoupení a neurčitosti petitu. Z toho důvodu byli stěžovatelé poučeni o nedostatcích svého podání a vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů. Stěžovateli Josefu Cverkovi byla výzva doručena dne 27. 4. 2015, konec lhůty u něj připadl na 12. 5. 2015. Stěžovatelce Margitě Cverkové byla výzva doručena dne 30. 4. 2015, konec u lhůty u ní připadl na 15. 5. 2015.

3. Stěžovatelé vady podání neodstranili.

4. Vzhledem k této skutečnosti je nutno učinit závěr, že jsou splněny podmínky § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Ústavnímu proto soudu nezbylo, než předmětný návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. května 2015

David Uhlíř v. r.

soudce zpravodaj