I. ÚS 1634/11 #1Usnesení ÚS ze dne 09.08.2011

I.ÚS 1634/11 ze dne 9. 8. 2011

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatele R. O., zastoupeného Mgr. Marcelem Labounkem, advokátem, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská 774, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 2. 2011, č. j. 8Cmo 39/2011-153, a proti usnesení Městského o soudu v Praze ze dne 10. 11. 2010, č. j. 7Cm 27/2008-141, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní subjektivní práva a svobody.

Ústavní soud si vyžádal spis Městského soudu v Praze. Zjistil, že v záhlaví citované usnesení Vrchního soudu v Praze bylo advokátovi Mgr. Marceli Labounovi, který stěžovatele zastupoval na základě plné moci (srov. č.l. 109), doručeno 21. 3. 2011 (srov. č.l. 154). Zákonná lhůta k podání ústavní stížnosti v trvání 60 dnů tedy stěžovateli uplynula dne 20. 5. 2011. Ústavní stížnost však byla dána k poštovní přepravě teprve dne 2. 6. 2011, tedy zjevně opožděně (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů).

Proto Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. srpna 2011

Vojen Güttler, v. r.

soudce zpravodaj