Konf 45/2010 - 34Usnesení NSS ze dne 08.03.2011

Konf 45/2010 - 34

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Milady Tomkové, rozhodl o návrhu společnosti NETRO s. r. o. na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Okresním soudem Plzeň - město a Českým telekomunikačním úřadem, a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 23 C 193/2006, o zaplacení 6960 Kč s příslušenstvím: žalobkyně NETRO s. r. o., se sídlem v Praze 8, Fořtova 58, IČ 25715089, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech 1, ul. Josefa Knihy 177, a žalovaného J. O.,

takto:

Řízení o návrhu na rozhodnutí kompetenčního sporu se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným dne 29. 6. 2010 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, se společnost NETRO s. r. o. domáhala, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc mezi Okresním soudem Plzeň - město na straně jedné a Českým telekomunikačním úřadem na straně druhé ve věci žaloby o zaplacení 6960 Kč s příslušenstvím.

Podáním ze dne 1. 2. 2011 sdělila navrhovatelka zvláštnímu senátu, že svůj návrh na rozhodnutí sporu o pravomoc bere zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 4 zákona č. 131/2002 Sb.].

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. března 2011

JUDr. Pavel Vrcha

předseda zvláštního senátu