Nd 63/2005Usnesení NS ze dne 07.04.2005

30 Nd 63/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po L. J., za účasti L. J., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp.zn. D 1795/2004, o návrhu na přikázání z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp.zn. D 1795/2004,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kutné Hoře.

Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. dubna 2005

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu