7 Nd 283/2001Usnesení NS ze dne 21.12.2001

7 Nd 283/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce ohledně žaloby o zaplacení částky 238.000,- Kč s přísl., podané žalobcem I. Ch., proti žalovanému Z. D., zastoupenému opatrovníkem M. H., ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 228/98, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc - řízení o žalobě o zaplacení částky 238.000,- Kč s přísl., podané žalobcem I. Ch., proti žalovanému Z. D., zastoupenému opatrovníkem M. H., ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 228/98, s e podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. přikazujek projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci.

Odůvodnění:

Žalobce I. Ch. podal na žalovaného Z. D. žalobu u Městského soudu v Brně dne 24. 9. 1998. Od té doby se Městský soud v Brně usilovně, leč marně, snažil zjistit místo současného pobytu žalovaného. Usnesením ze dne 19. 4. 2000, sp. zn. 61 C 228/98, které nabylo právní moci dne 12. 5. 2000, proto ustanovil žalovanému Zdeňku Dvořákovi pro toto řízení opatrovníka.

V průběhu jednání před Městským soudem v Brně, konaného dne 10. 5. 2001, žalobce I. Ch. sdělil okresnímu soudu, že požádal o podmíněné propuštění z vykonávaného trestu odnětí svobody, že bude patrně v blízké době propuštěn na svobodu a že se bude zdržovat na adrese: L., P. 645/7. Podáním ze dne 30. 7. 2001, které bylo doručeno Městskému soudu v Brně dne 6. 8. 2001, poté žalobce požádal, aby byla věc delegována Okresnímu soudu v Liberci.

Opatrovník žalovaného Z. D. neuplatnil ve svém vyjádření ze dne 27. 9. 2001 k návrhu na přikázání věci žádné námitky.

Písemným podáním ze dne 8. 10. 2001, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 12. 10. 2001, Městský soud v Brně předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu na přikázání věci.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Liberci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák