5 Nd 400/2000Usnesení NS ze dne 25.01.2001

5 Nd 400/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve věci dědictví po F. K., vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 18 D 10/2000,

rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc - řízení o dědictví po F. K., vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 18 D 10/2000, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.

Odůvodnění:

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. František Púry