5 Nd 156/2001Usnesení NS ze dne 18.07.2001

5 Nd 156/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Púryho a soudců JUDr. Jindřicha Urbánka a JUDr. Zdeňka Sováka ve věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 230/2001 v řízení o dědictví po B. H., rozhodl o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc - řízení o dědictví po B. H., vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 230/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2001

JUDr. František Púry

předseda senátu