4 Tdo 452/2020Usnesení NS ze dne 13.05.2020

4 Tdo 452/2020-20374

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. 5. 2020 o dovolání obviněného J. M., nar. XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Heřmanice, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 10. 2019, sp. zn. 1 To 75/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 T 10/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

1. Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2018, sp. zn. 32 T 10/2017, byl obviněný J. M. (dále jen obviněný, popř. dovolatel) uznán vinným pokusem zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku (správně zvlášť závažného zločinu), kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že:

v době od 9. 9. 2011 do 9. 10. 2011, v XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY, XY a na dalších místech Moravskoslezského a Olomouckého kraje, v úmyslu neoprávněně sebe a jiného obohatit, po předchozí dohodě se Z. S., nar. XY, jednatelem obchodní společnosti S., IČO XY, se sídlem XY, proti kterému bylo trestní stíhání pravomocně zastaveno z důvodu úmrtí dne 28. 2. 2017, jako obchodní zástupce obchodní společnosti S. pracující pro tuto společnost jako partner na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 1. 9. 2011 a plné moci ze dne 7. 9. 2011, prostřednictvím brigádníků, za jejichž výběr, proškolení a faktickou činnost byl jako partner odpovědný, nabízel, zejména před lékárnami, nemocnicemi, poliklinikami, obchodními centry a na náměstích, krém na křečové žíly s výtažkem kaštanu za částku 1 Kč nebo zcela zdarma, kdy cíleně byli oslovováni senioři za účelem získání jejich souhlasu ke vstupu do drogerijního klubu, přičemž těmto osobám bylo sděleno, že krém na křečové žíly, jehož katalogová cena činila 239 Kč, mohou získat za cenu 1 Kč nebo zcela zdarma, pokud na místě poskytnou své osobní údaje a podepíšou předloženou listinu, což také jednotliví poškození učinili, kdy některým osobám bylo sděleno, že listina bude sloužit pouze jako doklad o převzetí předmětného krému, a některým osobám bylo sděleno, že listina slouží současně jako registrace členství v drogerijním klubu, přičemž některým z těchto osoby byla přislíbena možnost nákupu dalších produktů za zvýhodněnou cenu z katalogu, který jim, jako členům drogerijního klubu, měl být zasílán bezplatně, a dále bylo takto osloveným osobám obžalovaným J. M., či některým z brigádníků, kteří jednali na základě poučení a pokynu ze strany obžalovaného J. M. nebo Z. S., sděleno, že jim z tohoto členství neplynou žádné finanční závazky a bylo jim zamlčeno, že podpisem jim předložených listin se mimo jiné zavazují ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy o členství v drogerijním klubu uhradit částku 4 650 Kč jako platbu za aktivační kód s platností jednoho roku, na základě kterého byl člen klubu oprávněn čerpat výhody klubu, a to získat 60% slevu při nákupu produktu z jemu zaslaného katalogu, navíc poškozeným nebyla záměrně předána kopie smlouvy o registraci a poškození tak neměli ani následně možnost zjistit, jaké závazky svým podpisem převzali, kdy účelem takového způsobu uzavírání Smluv o členství v drogerijním klubu bylo pozdější vymáhání poplatku za „aktivační kód“, načež po uplynutí doby splatnosti, tj. 30 dnů od uzavření smlouvy, byli členové drogerijního klubu – poškození postupně písemně vyzýváni obchodní společností S. zastoupenou jednatelem Z. S., a to formou Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti, přičemž tuto výzvu zpracoval obžalovaný J. M., k úhradě částky ve výši 4 650 Kč na účet obchodní společnosti S., číslo XY, nejpozději do sedmi dnů od obdržení výzvy s upozorněním na možnost vymáhání pohledávky soudní cestou s případnou exekucí, kdy z celkového počtu 1 294 poškozených na tuto výzvu reagovalo 104 poškozených, kteří z obavy z možné exekuce na jejich majetek uhradili aktivační poplatek ve výši 4 650 Kč, dva z těchto poškozených uhradili kromě aktivačního poplatku i smluvní pokutu ve výši 779 Kč a jeden z těchto poškozených kromě aktivačního poplatku i cenu krému uvedenou v letáku ve výši 239 Kč, 15 poškozených uhradilo plnou cenu krému uvedenou v letáku, tj. 239 Kč, a 1 poškozený provedl částečnou úhradu aktivačního poplatku ve výši 650 Kč a 1 poškozený provedl částečnou úhradu aktivačního poplatku v celkové výši 300 Kč, kdy celkem tak na účet obchodní společnosti S., číslo XY, byla uhrazena poškozenými částka ve výši 489 932 Kč, přičemž tyto finanční prostředky byly postupně z účtu vybírány Z. S., který s nimi naložil nezjištěným způsobem, kdy zbývající poškození na obdrženou výzvu nereagovali a aktivační poplatek nezaplatili nebo jim výzva k úhradě vůbec nestihla být zaslána, neboť došlo k masivní medializaci věci a na základě oznámení řady poškozených se věcí začala zabývat Policie ČR, a k vylákání celkové částky ve výši 6 017 100 Kč (představující souhrn všech aktivačních poplatků, k jejichž vylákání jednání obžalovaného směřovalo, tj. 1 294 x 4 650 Kč) tak nedošlo, přičemž obžalovaný J. M. se tohoto jednání dopustil vůči níže uvedeným poškozeným, s nimiž byla v níže uvedených dnech uzavřena Smlouva o členství v drogerijním klubu, která byla za obchodní společnost S. ve všech případech podepsána obžalovaným J. M. jako jejím obchodním zástupcem, a to:

- dne 9. 9. 2011 s A. S., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s A. N., nar. XY,

- dne 20. 9. 2011 s A. D., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s A. K., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s A. O., nar. XY,

- dne 6. 10. 2011 s A. M., nar. XY,

- dne 29. 9. 2011 s A. J., nar. XY,

- dne 29. 9. 2011 s A. D., nar. XY,

- dne 3. 10. 2011 s B. V., nar. XY,

- dne 26. 9. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 3. 10. 2011 s B. Z., nar. XY,

- dne 30. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 16. 9. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 14. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 22. 9. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 16. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 22. 9. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 16. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 27. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 21. 9. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 30. 9. 2011 s B. D., nar. XY,

- dne 19. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 13. 9. 2011 s B. Z., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. J., nar. XY,

- dne 6. 10. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. R., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. D., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. J., nar. XY,

- dne 1. 10. 2011 s B. A., nar. XY,

- přesně nezjištěného dne roku 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 22. 9. 2011 s B. S., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24. 1. 2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6. 10. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 21. 9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 26. 9. 2011 s B. L., nar. XY,

- dne 26. 9. 2011 s B. J., nar. XY,

- dne 9. 9. 2011 s B. L., nar. XY,

- dne 15. 9. 2011 s B. D., nar. XY,

- dne 23. 9. 2011 s B. H., nar. XY,

- dne 5. 10. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 16. 9. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 26. 9. 2011 s B. H., nar. XY,

- dne 5. 10. 2011 s B. J., nar. XY,

- dne 29. 9. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 3.10. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. L., nar. XY,

- dne 27.9. 2011 s B. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s B. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. A., nar. XY,

- dne 16.9. 2011 s B. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s B. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6.10.2011 s B. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s B. L., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 7.9.2011 s B. E., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s B. R., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s B. D., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s B. E., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s B. G., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s B. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s B. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s B. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 13.9.2011 s B. Š., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 27.9. 2011 s B. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s B. V., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozeným dne 30.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 16.9.2011 s B. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s B. Š., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 27.9. 2011 s B. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s B. E., nar. XY,

- dne 26.9. 2011 s B. O. (nyní P.), nar. XY,

- dne 26.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s B. V., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s B. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 21.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 14.9. 2011 s B. J., nar. XY,

- dne 29.9. 2011 s B. A., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s B. D., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. E., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s B. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s B. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s B. H., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s B. I., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s B. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s B. L., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s B. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s B. R., nar. XY,

- dne 5.10. 2011 s C. V., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s C. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s C. J., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozeným dne 4.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 22.9.2011 s C. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s C. H., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 30.9.2011 s C. J., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s C. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s C. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s C. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s C. J., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s C. E., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s C. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s C. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Č. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Č. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s Č. H., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Č. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Č. J., nar. XY,

- dne 29.9. 2011 s Č. M., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s Č. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Č. D., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s Č. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Č. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Č. I., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Č. B., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Č. D., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Č. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s Č. O., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Č. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s Č. E., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s Č. R., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozeným dne 2.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s Č. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Č. S., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Č. P., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s Č. P., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s D. M. nar. XY,

- dne 15.9.2011 s D. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s D. E., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s D. J., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s D. A., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s D. H., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s D. V., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s D. I., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s D. O., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s D. O., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s D. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s D. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s D. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s D. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s D. K., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s D. V., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s D. J. nar. XY,

- dne 26.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s D. D., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s D. R., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s D. I., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s D. R., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Ď. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s D. S., nar. XY,

- dne 12.9.2011 s Ď. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s Ď. Z., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s D. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s D. P., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s D. Š., nar. XY,

- dne 12.9.2011 s D. F., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s D. E., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s D. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s D. Z., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s D. D., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s E. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s E. V., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s E. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s E. Z., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s F. J., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s F. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s F. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s F. O., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s F. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s F. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s F. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s F. K., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s F. V., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s F. B., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s F. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s F. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s F. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s F. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s F. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s F. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s F. M., nar. XY,

- dne 6.9.2011 s F. H., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s F. K., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s F. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s F. H., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s F. M., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s F. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 3.10.2011 s G. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s G. M., nar. XY

- dne 14.9.2011 s G. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s G. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s G. D., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s G. H., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s G. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s G. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s G. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s G. B., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 6.9.2011 s G. R., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 25.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s G. O., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s G. B., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s G. Z., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s G. K., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s G. V., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s G. V., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s G. Z., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s G. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s G. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s G. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s G. I., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s G. S., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s G. D. (nyní B.), nar. XY,

- dne 23.9.2011 s G. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s G. P., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s G. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 4.10.2011 s G. I., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s G. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s G. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. Ľ., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. T., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s H. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 s H. M. nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. Z., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. Z., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s H. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 27.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 27.9.2011 s H. S., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. M. nar. XY,

- dne 16.9. 2011 s H. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s H. D., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 s H. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s H. L., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 23.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 1.10.2011 s H. H., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s H. Z., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. B., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. H., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s H. H., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. D., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. R., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s H. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s H. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s H. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. R., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s H. V., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch spol. S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 21.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. B., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 4.10.2011 s H. R., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s H. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. Z., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s H. V., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. H., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s H. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s H. L., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s H. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 4.10.2011 s H. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s H. V., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s H. F., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s H. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s H. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. P., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s H. J., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s H. F., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Ch. H., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Ch. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Ch. B., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s Ch. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Ch. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s Ch. E., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s Ch. D., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Ch. R., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s Ch. P., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Ch. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s Ch. J., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s I. D., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s I. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s J. S., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 14.9.2011 s J. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s J. E., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s J. Z., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s J. N., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s J. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s J. S., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s J. E., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s J. H., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s J. K., nar. XY,

- dne 14.9. 2011 s J. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s J. T., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s J. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s J. V., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. E., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s J. D., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s J. B., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s J. M., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 28.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 1.10.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s J. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s J. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s J. V., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s J. S., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s J. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s J. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. Š., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 25.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 18.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. R., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 25.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 13.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. B., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. D., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. Ž., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. S., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. R., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozeným dne 25.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. I., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 9.10.2011 s K. Ž., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. O., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. Z., nar. XY

- dne 15.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. S., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. Š., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. S., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. Z., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 s K. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 3.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 27.9.2011 s K. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. Z., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s K. B., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. O., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s K. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 3.10.2011 s K. D., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. S., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. Z., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. B., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. M., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozeným dne 12.10.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 14.9.2011 s K. M., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 10.10.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 16.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. F., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. P., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozeným dne 10.10.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 26.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 30.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s K. D., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. T., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. S., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 15.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. P., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. I., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 16.9. 2011 s K. B., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. Ž., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 30.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 5 429 Kč, tj. aktivační poplatek ve výši 4 650 Kč a smluvní pokuta ve výši 779 Kč,

- dne 26.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. K., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. F., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. H., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s K. E., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. I., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6.10.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s K. R., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 13.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. P., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. Z., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s K. P., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. B., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s K. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s K. F., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s K. T., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s K. A., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s K. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s K. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 26.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s K. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s K. V., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s K. S. (nyní G.), nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s L. H., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s L. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s L. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s L. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 21.9.2011 s L. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s L. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s L. K., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s L. J., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s L. Y., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s L. R., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s L. D., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s L. E., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s L. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. R., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s L. V., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s L. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s L. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s L. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s L. D., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s L. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s L. D., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s L. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s L. B., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s L. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. O., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 13.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s L. R., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s L. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s L. V., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s L. R., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s L. I., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s L. P., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s L. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s M. E., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s M. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 18.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 6.9.2011 s M. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. B., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. F., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s M. F., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s M. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s M. I., nar. XY,

- dne 7.9.2011 s M. B., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s M. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 15.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s M. F., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s M. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. F., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s M. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 15.9.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. B., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. L., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s M. H., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s M. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 s M. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s M. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. K., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. S., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s M. V., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. K., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s M. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s M. S., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. S., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s M. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 30.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 s M. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s M. H., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s M. E., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. L., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 22.9.2011 s M. I., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 24.9.2011 s M. O., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s M. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s M. M., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s M. I., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s M. R., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s M. Z., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s M. M., nar. XY,

- přesně nezjištěného dne roku 2011 s M. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s M. K., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s M. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s M. D., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s N. B., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. Z. (nyní J.), nar. XY,

- dne 15.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. J. nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 5.10.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s N. M., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s N. O., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s N. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 15.9.2011 s N. H., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s N. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s N. D., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s N. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s N. M., nar. XY,

- přesně nezjištěného dne roku 2011 v Ostravě s N. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s N. Z., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. P., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s N. V., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s N. I., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s N. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s N. I., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s N. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 15.9.2011 s N. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s N. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s N. V., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s N. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s N. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s N. B., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s N. B., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s N. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 29.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 4.10.2011 s N. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s O. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s O. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s O. E., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s O. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 16.9.2011 s O. I., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s O. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s O. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 14.9.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s O. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s O. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s O. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s O. H., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s O. B., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s O. E., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s O. F., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s O. P., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s O. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s O. J., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s O. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s O. O., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. Z., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. K., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s P. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 27.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 14.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. N., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s P. B., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 22.9. 2011 s P. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s P. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. E., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s P. B., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 10.10.2011 ve prospěch spol. S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 26.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 18.9.2011 s P. T., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s P. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. T., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 21.9.2011 s P. Ž., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. E., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. L., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s P. O., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 27.9.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. A., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s P. L., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s P. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s P. V., nar. XY,

- dne 18.9.2011 s P. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s P. H., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s P. J., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s P. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s P. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s P. K., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s P. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s R. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s R. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s R. B., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s R. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s R. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s R. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s R. H., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s R. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 889 Kč, tj. dluh ve výši 4 650 Kč a plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu, tj. 239 Kč,

- dne 27.9.2011 s R. Z., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s R. L., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s R. K., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s R. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s R. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s R. D., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s R. D., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s R. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s R. R., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s R. V., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s R. V., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s R. V., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s R. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s R. H., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s R. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s R. K., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s R. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s R. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s R. L., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s R. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s R. A., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s R. Š., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s R. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s R. Y., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s R. H., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s R. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s R. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s R. W., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 15.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 s R. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s R. N., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s R. R., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Ř. D., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Ř. V., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s Ř. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. H., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 se S. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 9.9.2011 se S. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 1.10.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se S. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 3.1.2012, ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 3.10.2011 se S. E. (nyní B.), nar. XY,

- dne 30.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s S. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. S., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. S., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozeným dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 se S. O., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. D., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s S. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s S. I., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s S. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. P., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se S. Z., nar.XY,

- dne 1.10.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. R., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. S., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. A., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 16.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. I., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se S. Z., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se S. D., nar. XY,

- dne 9.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se S. Z., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. R., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se S. K., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se S. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 15.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 se S. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se S. P., nar. XY,

- dne 20.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 se S. I., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou, postupně v jednotlivých platbách po 100 Kč ve dnech 27.12.2011, 15.1.2012 a 9.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka v celkové výši 300 Kč,

- dne 9.9.2011 se S. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 6.10.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. E., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 17.12.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 29.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 6.10.2011 se S. I., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 14.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se S. S., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 21.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se S. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 se S. E., nar. XY,

- dne 1.10.2011 se S. I., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se S. Z., nar. XY,

- dne 23.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se S. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. Z., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se S. D., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se S. K., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se S. B., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se S. L., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 1.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 5 388 Kč, tj. dluh ve výši 4 650 Kč a smluvní pokuta ve výši 779 Kč,

- dne 1.10.2011 se S. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s Š. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s Š. H., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s Š. M., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Š. V., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Š. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s Š. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s Š. B., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Š. E., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s Š. H., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Š. I., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s Š. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s Š. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Š. M., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s Š. P., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s Š. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Š. J., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Š. H., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s Š. S., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Š. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 16.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 23.9.2011 s Š. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Š. B., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Š. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Š. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Š. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Š. R., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se Š. H., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Š. D., nar. XY,

- dne 13.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 6.9.2011 se Š. I., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 19.9.2011 se Š. V., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se Š. K., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Š. H., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se Š. J., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se Š. J., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Š. S., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 6.9.2011 se Š. D., nar. XY,

- dne 9.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se Š. Z., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se Š. E., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se Š. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 15.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 se Š. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Š. S., nar. XY,

- dne 13.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Š. J., nar. XY,

- dne 13.9.2011 se Š. O., nar. XY,

- dne 20.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se Š. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 se Š. E., nar.XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 22.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 26.9.2011 se Š. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Š. N., nar. XY,

- dne 20.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se Š. I., nar. XY,

- dne 30.9.2011 se Š. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se Š. J., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Š. J., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 20.9.2011 se Š. L., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se Š. Š., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se Š. Z., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s T. B., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s T. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. H., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 26.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 6.9.2011 s T. R., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 29.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s T. K., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s T. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s T. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 19.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 1.10.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. E., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s T. B., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s T. E., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. J., nar. XY,

- přesně nezjištěného dne roku 2011 s T. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s T. I., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s T. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s T. V., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. F., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s T. L., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s T. A., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s T. K., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s T. V., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s T. E., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s T. M., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s T. D., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s U. M., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s U. C., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s U. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s U. A., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s U. Z., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s U. V., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s Ú. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s U. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s U. M., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s U. B., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s U. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s U. Z., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s U. M., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s U. I., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s U. A., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s U. D., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s V. S., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s V. H., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s V. B., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s V. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 20.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s V. N., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. I., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. D., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s V. I., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s V. D., nar. XY,

- dne 5.10.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. B., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 15.9.2011 s V. D., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 24.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s V. E., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. P., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. N., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s V. F., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s V. D., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s V. V., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s V. R., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. E., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 2.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 30.9.2011 s V. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 2.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 9.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s V. I., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. D., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. V., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. R., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. E., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s V. V., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou postupně ve dvou platbách ve dnech 3.1.2012 a 10.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena celková částka 4 650 Kč,

- dne 21.9.2011 s V. V., nar. XY,

- dne 27.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s V. C., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s V. R., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 23.9.2011 s V. O., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s V. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 13.9.2011 s V. V., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s V. E., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. M., nar. XY,

- dne 14.9.2011 s V. A., nar. XY,

- dne 22.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. Z., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. B., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 23.1.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 30.9.2011 s V. I., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s V. Z., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 1.2.2012 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 22.9.2011 s V. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s W. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s W. M., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s W. E., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s W. A., nar. XY,

- dne 1.10.2011 s W. H., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s W. R., nar. XY,

- dne 3.10.2011 s W. P., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s W. M., nar. XY,

- dne 30.9.2011 s W. J., nar. XY,

- dne 21.9.2011 s W. A., nar. XY,

- dne 20.9.2011 s W. L., nar. XY,

- dne 19.9.2011 s W. D., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Z. M., nar. XY,

- dne 9.9.2011 se Z. A., nar. XY,

- dne 26.9.2011 se Z. D., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se Z. H., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 19.9.2011 se Z. R., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 10.10.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 21.9.2011 se Z. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Z. J., nar. XY,

- dne 27.9.2011 se Z. N., nar. XY,

- dne 4.10.2011 se Z. V., nar. XY; z důvodu odstoupení od smlouvy o členství v drogerijním klubu byla ve smyslu čl. IV. této smlouvy poškozenou dne 20.10.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 239 Kč, tj. plná katalogová cena krému na křečové žíly s výtažkem kaštanu,

- dne 4.10.2011 se Z. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 se Z. J., nar. XY,

- dne 20.9.2011 se Z. T., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 20.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 4.10.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se Z. R., nar. XY,

- dne 19.9.2011 se Z. K., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozeným dne 21.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 6.10.2011 se Z. S., nar. XY,

- dne 15.9.2011 se Z. A., nar. XY,

- dne 3.10.2011 se Z. Y., nar. XY,

- dne 16.9.2011 se Z. M., nar. XY,

- dne 22.9.2011 se Z. E., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 5.10.2011 se Z. M., nar. XY,

- dne 6.10.2011 se Z. E., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Z. L., nar. XY,

- dne 29.9.2011 se Z. M., nar. XY; na základě Výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti byla poškozenou dne 17.12.2011 ve prospěch společnosti S. uhrazena částka 4 650 Kč,

- dne 9.9.2011 se Z. Š., nar. XY,

- dne 21.9.2011 se Z. H., nar. XY,

- dne 4.10.2011 s Z. J., nar. XY,

- dne 15.9.2011 s Ž. A., nar. XY,

- dne 13.9.2011 s Ž. K., nar. XY,

- dne 16.9.2011 s Ž. X. (nyní K.), nar. XY,

- dne 23.9.2011 s Ž. N., nar. XY,

- dne 9.9.2011 s Ž. H., nar. XY,

- dne 29.9.2011 s Ž. V., nar. XY.

2. Za shora uvedený trestný čin uložil Krajský soud v Ostravě obviněnému podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 6 let. Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou.

3. Současně byly podle § 101 odst. 2 písm. e) tr. ř. (správně tr. zákoníku) zabrány věci, a to peněžní prostředky na účtu číslo XY, vedeném u Raiffeisenbank a. s., IČ: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, ve výši 160 630,25 Kč, které jsou ve vlastnictví zúčastněné osoby obchodní korporace S. „v likvidaci“, IČ: XY, se sídlem XY.

4. Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2018, sp. zn. 32 T 10/2017, podal obviněný odvolání směřující do výroku o vině a trestu. O podaném odvolání rozhodl Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 3. 10. 2019, sp. zn. 1 To 75/2018, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o trestu. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému uložil podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 5 let při nezměněném výroku o vině pokusem zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněný pro výkon trestu zařazen do věznice s ostrahou. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

5. Proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 10. 2019, sp. zn. 1 To 75/2018, podal obviněný prostřednictvím obhájce dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť rozhodnutí soudu druhého stupně spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

6. Obviněný nejprve rozebírá obecné meze zvoleného dovolacího důvodu, přičemž konstatuje, že na základě tohoto dovolacího důvodu nelze přezkoumávat a hodnotit správnost skutkových zjištění, na nichž je rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Současně však uvádí, že takový výklad nelze chápat absolutně, nelze jej interpretovat takto bezvýjimečně a poukazuje na nálezy Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 55/04, II. ÚS 669/05, IV. ÚS 216/2004, II. ÚS 669/2005), když jednou z výjimek, která umožňuje přezkum skutkových zjištění představuje extrémní nesoulad právních závěrů a skutkových zjištění. Podle obviněného taková situace v dané věci nastala.

7. Obviněný dále rozvádí, v čem spatřuje naplnění extrémního nesouladu mezi skutkovými zjištěními a právními závěry. Namítá, že soud prvního stupně provedl v rámci hlavního líčení dokazování toliko výslechem 263 poškozených, když podle tohoto soudu se jednalo o tzv. reprezentativní vzorek 20 % svědků (263 svědeckých výpovědí z celkového počtu 1294), který považoval za dostatečný. Naznačený postup soudu prvního stupně považuje obviněný za porušení a nerespektování zásady rozsahu dokazování pro zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Abecední kritérium výběru podle jeho názoru nesplňuje základní kritéria výběru a jako příklad správného výběru uvádí pravděpodobnostní, prostý náhodný, stratifikovaný náhodný, záměrný. Zdůrazňuje, že žádný obecný předpis upravující trestní řízení takový pojem nezná, natož aby ho připouštěl. Současně tvrdí, že výslechy svědků v projednávané věci nejsou shodné (podpisy, výzva k zaplacení, výpovědi smluv). Takovým postupem došlo k nezákonnému obcházení trestního řádu, kdy soud de facto legalizoval neprocesní důkazy. Zastává názor, že měl mít možnost ve všech 1294 případech podrobit svědky výslechu, klást jim otázky. Zvoleným postupem soudu došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces a bylo mu upřeno právo na obhajobu (návrhy na doplnění dokazování a provedení důkazů). Nadto dodává, že skutek má být zjištěn bez důvodných pochybností, přičemž rozsudek opřený pouze o pravděpodobnostní zjištění viny nemá náležitou morální váhu a není hodnocen jako akt spravedlnosti. Dále provádí výklad § 2 odst. 5 tr. ř. a že toto ustanovení nebylo v dané věci dodrženo.

8. Dovolatel dále namítá existenci tzv. opomenutých důkazů, nejprve obecně a následně konkrétně. Rozporuje postup soudu prvního stupně, který nevysvětlil, z jakého důvodu nepřistoupil k výslechu zbývajících svědků (79,7 % poškozených), resp. v čem spatřuje nadbytečnost jejich výslechu. Nesouhlasí ani s postupem soudu prvního stupně, který neprovedl ani jeden výslech tzv. brigádníků. Tvrdí, že nebylo zjišťováno, zda tyto osoby byly o způsobu prodeje a uzavírání smluv poučeny jeho osobou. Má za to, že by toto výslech uvedených svědků vyvrátil a poukazuje na svoji obhajobu.

9. V neposlední řadě uvádí, že nepovažuje předmětnou kauzu za trestní, nýbrž se jedná o občanskoprávní záležitost, když se soudy ani nezabývaly tím, zda se nejedná o občanskoprávní záležitost jako předběžnou otázkou podle § 9 odst. 1 tr. ř. Poukazuje na zásadu subsidiarity trestní represe jako uplatňování trestního práva zdrženlivě a jako ultima ratio. Zdůrazňuje zákonné využití možnosti vypovězení smluv a skutečnost, že žádný subjekt po poškozených finance nepožadoval a nevymáhal. Celá věc se tak podle obviněného měla řešit v civilněprávní rovině, kde se řeší ochrana spotřebitele, přičemž uvádí, že judikatura řeší velikost písma ve smluvních ujednáních, nekalé praktiky, překvapivá ujednání ve spotřebitelských smlouvách aj. V kontextu této námitky akcentuje hromadné namítání neplatnosti smluv, udílení četných rad poškozeným svědkyní Š. a různými organizacemi zabývajícími se ochranou spotřebitele. Ve vztahu k soukromoprávnímu vztahu trvá na tom, že především samotní účastníci takového smluvního vztahu musí dbát ochrany svých majetkových práv, musí postupovat obezřetně, dodržovat zásady opatrnosti (s citací usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2010, sp. zn. 7 Tdo 486/2010).

10. V závěru podaného dovolání obviněný navrhuje, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Olomouci a navazující rozsudek Krajského soudu v Ostravě a aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v Ostravě věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

11. Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření ze dne 23. 3. 2020, sp. zn. 1 NZO 239/2020, nejprve shrnul skutkový stav, průběh dosavadního trestního řízení, uplatněný dovolací důvod a zvolenou argumentaci dovolatele. Následně uvádí, že část použitých námitek formálně deklarovanému dovolacímu důvodu obsahově neodpovídá (výslech části poškozených, nebyl vyslechnut žádný z brigádníků). Připouští, že zásada zákazu přezkumu skutkových zjištění v dovolacím řízení neplatí absolutně, neboť výjimečně může Nejvyšší soud zasáhnout do skutkových zjištění, pokud došlo k porušení práva na spravedlivý proces, v případě tzv. opomenutých důkazů nebo extrémním rozporu mezi skutkovými zjištěními a provedenými důkazy. Žádnou z uvedených vad však důkazní řízení ve věci obviněného netrpí. Současně poukazuje na skutečnost, že obviněný „kombinuje“ námitky tzv. opomenutých důkazů a extrémního rozporu. Státní zástupce se vyjadřuje obecně k tzv. opomenutým důkazům a poté se zabývá jednotlivými námitkami.

12. Stran námitky neprovedení výslechů všech poškozených u hlavního líčení poukazuje na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně. Dodává, že soud může neakceptovat důkazní návrhy mj. v situaci, kdy okolnosti, k jejichž potvrzení či vyvrácení je důkaz navrhován, byly již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností ověřeny nebo vyvráceny. Zdůrazňuje, že z výpovědí všech vyslechnutých poškozených u hlavního líčení vyplynuly shodné závěry (při nabídce krému za 1 Kč nebo zdarma nebyla sdělena povinnost ve lhůtě do 30 dnů zaplatit částku 4.650 Kč, poškozeným se nedostalo pravdivé a úplné informace o důsledcích podpisu předložené listiny), což umožňuje posouzení praktik používaných vůči poškozeným jako praktik podvodných. Státní zástupce považuje výpovědi 263 poškozených za dostatečné ohledně obecného postupu užívání podvodných praktik vůči všem poškozeným. Jisté rozdíly ve výpovědích poškozených svědčí o spontánnosti výpovědí a věrohodnosti vyslechnutých svědků. Výslechy dalších poškozených, resp. všech, by byly zjevně nadbytečné, neboť by se týkaly skutečnosti, která již byla provedenými důkazy dostatečně objasněna a prokázána.

13. Ve vztahu k tzv. brigádníkům nelze podle názoru státního zástupce hovořit o tzv. opomenutých důkazech - totožnost těchto osob není známa a sám obviněný v závěru hlavního líčení provedení takovéhoto dokazování nenavrhoval. Taktéž nelze dovozovat, že zjištění, podle kterého obviněný prováděl výběr a instruktáž prodejců, by nemělo žádnou návaznost na provedené důkazy a poukazuje na výpovědi svědků M. L., Z. M. a A. M. Tito svědci potvrdili osobní jednání s obviněným (předával jim informace o obsahu jejich práce, krémy, formuláře smluv) v rámci jejich zájmu o činnost prodejců. Nad rámec uvedeného podotýká, že tito svědci sami velmi rychle rozpoznali neregulérnost praxe, kdy se poškození senioři zavazují k platbě 4 650 Kč vyplývající pouze z těžko čitelných drobným písmem tištěných obchodních podmínek. Proto uzavírá, že shora uplatněné námitky nejsou podřaditelné pod zvolený dovolací důvod, když ve věci není dán extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a zjištěným skutkovým stavem.

14. Státní zástupce pod deklarovaný dovolací důvod podřazuje námitku obviněného, že se jednalo o občanskoprávní vztah, nicméně ji nepovažuje za důvodnou. V obecné rovině uvádí, že ke spáchání trestného činu podvodu i jiných majetkových trestných činů může dojít i v rámci občanskoprávního vztahu. Stát však nemůže rezignovat na svou roli při ochraně oprávněných zájmů fyzických a právnických osob s odkazem na primární existenci institutů občanského práva či jiných právních odvětví, jimiž lze zajistit práva poškozené osoby. Sama existence jiné právní normy, umožňující nápravu závadného stavu způsobeného obviněným, ještě nezakládá nutnost postupu jen podle této normy, bez možnosti aplikace trestněprávních institutů. Připomíná, že zásadu trestní represe jako ultima ratio ochrany vztahů se soukromoprávním základem nelze uplatňovat natolik široce, aby to vedlo k negaci použití prostředků trestního práva jako nástroje k ochraně majetku a odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz sp. zn. 3 Tdo 82/2012 a sp. zn. 3 Tdo 1366/2017, sp. zn. 8 Tdo 1035/2010). Předně uvádí, že v předmětné trestní věci nešlo o žádný standardní občanskoprávní vztah, ale o jednání od počátku podvodné. Společnost S. žádnou jinou činnost nevykazovala a jiné příjmy nežli příjmy od poškozených neměla. Zdůrazňuje, že sám obviněný eliminoval využití prostředků občanského práva poškozenými - kopie smluv, ze kterých by snad mohli poškození poznat, k čemu se vlastně zavázali, byly poškozeným zasílány až současně s výzvou k zaplacení částky 4.650 Kč v době, kdy již lhůta k odstoupení od smlouvy „bezpečně“ uplynula. Za zcela bezpředmětné považuje poukázání na nedostatek obezřetnosti na straně poškozených, když skutečnost, že by při větší obezřetnosti mohli poškození zjistit skutečný stav věci, nevylučuje trestní odpovědnost pachatele trestného činu podvodu. Státní zástupce dále připomíná, že „výběr poškozených“ byl cíleně zaměřen na seniory vysokého věku, u kterých menší míru obezřetnosti a orientace v majetkových záležitostech bylo možno předpokládat, a poukazuje na první pohled výhodný obchod pro poškozené za 1 Kč namísto 239 Kč za produkt.

15. V závěru vyjádření státní zástupce navrhl dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítnout. Současně uvedl, že souhlasí, aby Nejvyšší soud učinil rozhodnutí za podmínek § 265r odst. písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a pro případ odlišného stanoviska Nejvyššího soudu rovněž vyslovil souhlas podle § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. s tím, aby i jiné rozhodnutí bylo učiněno v neveřejném zasedání.

16. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. c) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

17. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

18. Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení obviněného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

19. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Dovolací soud musí – s výjimkou případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

20. Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva (trestního, ale i jiných právních odvětví).

21. Na podkladě těchto východisek přistoupil Nejvyšší soud k posouzení důvodnosti dovolání obviněného. Vzhledem ke konkrétnímu obsahu uplatněné dovolací argumentace je možno konstatovat, že obviněný uplatnil námitky částečně právně relevantním způsobem, když za právně relevantním způsobem uplatněnou námitku lze považovat argumentaci týkající se subsidiarity trestní represe, resp. postupu podle občanského práva.

22. Primárně ovšem obviněný brojí proti hodnocení důkazů a skutkovým zjištěním soudů nižších stupňů, se kterými vyslovuje nesouhlas, konktrétně zejména se způsobem výslechů reprezentativního vzorku poškozených a nevyslechnutí tzv. brigádníků. Takto formulované dovolací námitky nejsou způsobilé založit přezkumnou povinnost Nejvyššího soudu, neboť ve své podstatě směřují do skutkových zjištění soudů nižších stupňů a rozsahu dokazování a jako takové nenaplňují zvolený dovolací důvod, ale ani žádný jiný.

23. Bez ohledu na tento závěr považuje Nejvyšší soud za vhodné se vyjádřit k určitým argumentům obviněného, byť tyto nenaplňují zvolený dovolací důvod. Obviněný namítá existenci extrémního rozporu mezi právními závěry a zjištěným skutkovým stavem. Předně je nutno podotknout, že námitku extrémního nesouladu směšuje s námitkami ohledně tzv. opomenutých důkazů. Obecně ve vztahu k namítané existenci extrémního rozporu mezi provedenými důkazy a skutkovým stavem týkajícím se výroku o vině, považuje Nejvyšší soud za nutno zdůraznit následující. Vzhledem ke konstantní judikatuře Ústavního soudu, který opakovaně uvedl, že s ohledem na právo obviněného na spravedlivý proces je nutno o relevanci námitek proti skutkovým zjištěním uvažovat i v dovolacím řízení v těch případech, kdy je dán extrémní rozpor mezi skutkovým stavem věci v soudy dovozené podobě a provedenými důkazy (viz např. nálezy Ústavního soudu ve věcech sp. zn. I. ÚS 4/04 nebo sp. zn. III. ÚS 3136/09), může existence extrémního rozporu naplňovat dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (viz rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2006 sp. zn. ÚS II. 669/05, obdobě např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2015 sp. zn. 8 Tdo 1482/2014). Nestačí ovšem pouhé tvrzení této skutečnosti, existence extrémního rozporu musí být prokázána. Platí, že extrémní rozpor je dán tehdy, jestliže zásadní skutková zjištění v rozhodnutí zcela chybí vzhledem k absenci příslušných důkazů, nebo zjevně nemají žádnou vazbu na soudem deklarovaný obsah provedeného dokazování, či jsou dokonce opakem toho, co bylo skutečným obsahem dokazování. Zároveň je nutné zdůraznit, že § 2 odst. 5 tr. ř. ani § 2 odst. 6 tr. ř. nestanoví žádná pravidla jak pro míru důkazů potřebných k prokázání určité skutečnosti, tak pro relativní váhu určitých druhů či typů důkazů. Z hlediska práva na spravedlivý proces je však klíčový požadavek náležitého odůvodnění rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. a § 134 odst. 2 tr. ř. (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2009 sp. zn. 3 Tdo 55/2009).

24. Lze konstatovat, že obviněný ve vztahu k namítané existenci extrémního rozporu toliko vyjadřuje nesouhlas především s rozsahem dokazování realizovaným soudem prvního stupně. Zde je na místě zdůraznit, že soud prvního stupně k náležitému objasnění věci provedl všechny potřebné důkazy, jak to vyžaduje ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., přičemž následně tyto hodnotil v jejich vzájemných souvislostech, jak to vyžaduje ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Odůvodnění jeho rozhodnutí odpovídá § 125 tr. ř., když uvedený soud své úvahy ohledně hodnocení provedených důkazů, ale zejména rozsahu dokazování, řádně zdůvodnil. V tomto směru lze poukázat na přesvědčivé písemné odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně (viz body 308. – 314. rozsudku soudu prvního stupně). Krajský soud v Ostravě se zcela řádně a velmi precizně vypořádal se všemi provedenými důkazy, jakož i s námitkami obviněného jednak z pohledu jeho obhajoby, jednak z pohledu rozsahu provedeného dokazování. Nejvyšší soud hodnotí takové odůvodnění jako důkladně vyargumentované, svědomitě zpracované, logicky postavené a v neposlední řadě velmi detailně rozvedené. Na tomto místě je nutné podotknout, že soud prvního stupně až nadstandardně odůvodnil svoje závěry a postup v projednávané věci. V tomto ohledu soudu prvního stupně nelze nic vytknout. Obviněný byl uznán vinným nejen na základě svědeckých výpovědí 3. skupiny svědků (poškozených), ale rovněž i dalšími svědeckými výpověďmi [1. a 2. skupiny podle rozřazení soudu prvního stupně – týkající se založení společnosti, jejího účetnictví a osob ucházejících se o pozici prodejce drogerijního zboží (i s podepsanou smlouvou o spolupráci)], ale dále zejména na základě listinných důkazů (registrační formuláře do drogerijního klubu, výzvy k zaplacení dluhu po splatnosti, smlouvy o spolupráci, školící protokoly, protokol o prohlídce jiných prostor a pozemků, výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvy, znalecký posudek z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika, aj.), a na základě příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu apod.

25. Obdobně postupoval soud druhého stupně, který se ztotožnil s rozhodnutím soudu prvního stupně s odkazem na ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., § 120 tr. ř. a § 125 tr. ř., když ovšem zároveň rozvedl své úvahy z pohledu námitek, které obviněný uplatnil v rámci podaného odvolání a jež jsou totožné s námitkami uplatněnými v podaném dovolání (viz str. 39-40, bod 8. – 12. rozsudku soudu druhého stupně), tak jak to vyžaduje ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. Vrchní soud v Olomouci zcela správně konstatoval, že rozsudek soudu prvního stupně splňuje veškerá kritéria kladená na jeho strukturu, jakož i náležitosti. Rovněž kvitoval postup soudu prvního stupně, který vyložil, jaké skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel, jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů a proč zamítl návrhy obviněného na doplnění dokazování. Dále se ztotožnil s postupem soudu prvního stupně o neprovedení některých důkazů, když zdůraznil, že byly všechny podstatné důkazy podle § 2 odst. 6 tr. ř. řádným způsobem hodnoceny a soud prvního stupně se ve svém rozhodnutí pečlivě, podrobně, výstižně a logicky vypořádal se všemi argumenty obhajoby obviněného, přičemž na základě provedených důkazů bylo možno učinit spolehlivý a zcela správný závěr o prokázání skutkových zjištění, o kterých nejsou dány žádné pochybnosti. Soud druhého stupně neměl pochybnosti o tom, že skutky se staly tak, jak jsou vymezeny ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně. Rovněž shrnul provedené dokazování a připomněl rozsah dokazování, z jakých důkazů soud prvního stupně zcela správně a řádně vycházel. Vrchní soud v Olomouci tak měl za prokázané, že společnost S. byla založena s jediným cílem, a to podvodného jednání s cílem vylákat z lidí peníze, a že to byl právě obviněný, kdo byl zodpovědný za činnost jednotlivých brigádníků, kteří nabízeli poškozeným krém na křečové žíly za 1 Kč s tím, že poškození musí nahlásit své osobní údaje a podepsat formulář, kdy těmto osobám však bylo znemožněno si pořádně přečíst, co podepisují a nebyla jim poskytnuta ani kopie podepsaných smluv. Zdůraznil, že tito lidé nemohli zjistit, s kým uzavřeli smlouvu, čímž jim bylo znemožněno vypovědět smlouvu do 14 dní, když se také nemohli dozvědět o povinnosti uhradit částku 4 650 Kč, a tím byli uvedeni v omyl (1 294 osob). Soud druhého stupně se vypořádal rovněž s námitkou obviněného ohledně osobního nejednání s poškozenými, když se hájil tím, že jim nemohl zamlčet jakékoliv informace. Vrchní soud následně odkázal na příslušné body rozsudku soudu prvního stupně (civilněprávní spor, vědomost obviněného o veškeré činnosti, tzv. brigádníky).

26. Je možno proto uzavřít, že soudy nižších stupňů k náležitému objasnění věci provedly všechny potřebné důkazy, tak jak to vyžaduje ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., tyto i náležitě hodnotily v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř, takže zjistily takový skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro náležité rozhodnutí ve věci. Hodnocení důkazů soudy nižších stupňů zároveň nevykazuje žádné znaky libovůle či svévole, nýbrž odpovídá zásadám logiky. V dané souvislosti je třeba zdůraznit, že na případ, kdy dovolatel v dovolání uplatňuje obsahově shodné námitky, jako v podaném odvolání, pamatuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu (C. H. BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408), podle něhož „opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné v řízení před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, s kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné“. O takovou situaci se v dané věci jedná.

27. Nejvyšší soud tedy, uváží-li se způsob, jakým se soudy s jednotlivými ve věci provedenými důkazními prostředky vypořádaly, neshledal v postupu soudů nižších stupňů žádné vady a zjistil, že jejich rozhodnutí jsou logická a postrádají prvky svévole, podané závěry jsou předvídatelné a rozumné, korespondují s fixovanými závěry soudní praxe a nejsou výrazem svévole (libovůle). Výkladu, jejž soudy k jednotlivým výhradám obviněného podaly, nechybí smysluplné odůvodnění ani nevybočuje z mezí všeobecně (konsensuálně) akceptovaného chápání dotčených právních institutů, resp. není v rozporu s obecně sdílenými zásadami spravedlnosti, neboť vydaná rozhodnutí byla řádně, srozumitelně a logicky odůvodněna (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 1800/10). Nejvyšší soud proto uzavírá, že v projednávané věci se nejedná ani o případnou existenci tzv. deformace důkazů, tj. vyvozování skutkových zjištění, která v žádném smyslu nevyplývají z provedeného dokazování [srov. nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1235/09 (N 144/58 SbNU 207), či ze dne 4. 6. 1998, sp. zn. III. ÚS 398/97 (N 64/11 SbNU 125)]. Soudy ve věci stanovený rozsah provedeného dokazování je dostatečný k řádnému objasnění všech rozhodných skutečností, a opatřené důkazy vinu obviněného v potřebné míře bez pochybností prokázaly, když je soudy posuzovaly ve vzájemném kontextu a dodržely všechny postupy předepsané § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. Soudy se nezpronevěřily ani zásadě in dubio pro reo, neboť verze, kterou obviněný preferoval, byla provedeným dokazováním vyvrácena ve smyslu pravidel stanovených v § 125 tr. ř.

28. Přesto nad rámec uvedených úvah soudů nižších stupňů Nejvyšší soud považuje za nezbytné připomenout některé zjištěné skutečnosti.

29. Stran námitky, kterou podřadil obviněný pod extrémní nesoulad - nevyslechnutí tzv. brigádníků, je nutné uvést následující. Především je třeba mít za to, že tato námitka svoji povahou odpovídá námitce stran existence tzv. opomenutých důkazů. Bez ohledu na tento závěr, je nezbytné zdůraznit, že obviněný tuto námitku uplatnil v předchozím řízení, přičemž soudy nižších stupňů se touto náležitě vypořádaly (viz bod 308. rozsudku soudu prvního stupně, potažmo bod 12. rozsudku soudu druhého stupně). Nejvyšší soud však i přesto opětovně musí konstatovat, že totožnost prodejců-brigádníků není známa, neboť s nimi nebyla uzavřena písemná smlouva, byť ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění k 1. 9. 2011 (dále jen „zákoník práce“), resp. § 74 a násl. toho zákona vyplývá, že zaměstnavatel by měl zajištovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru, anebo s nimi uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. V textu zákonného ustanovení § 77 odst. 1 zákoníku práce se zcela jasně uvádí, že tyto dohody musí být uzavřeny písemně, jinak jsou neplatné, kdy jedno podepsané vyhotovení si ponechá zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. Pokud takto nebylo postupováno, tak takovým jednáním byly připraveny orgány činné v trestním řízení o možnost ztotožnění tzv. brigádníků, když je třeba zároveň zdůraznit, že ani samotný obviněný nezná jejich identifikační údaje (ani jména) a ani nebyl schopen nějaké bližší údaje, které by je umožnily ztotožnit, uvést. Nebyly rovněž uzavřeny ani smlouvy o spolupráci ani jiný druh smluv zakládající povinnost těchto brigádníků prodávat krémy na křečové žíly a nechávat podepisovat formuláře o registraci do drogerijního klubu. Nutno zdůraznit, že to byl právě dovolatel, kdo na základě školícího protokolu (č. l. 345) ze dne 1. 9. 2011 uzavřeného mezi společností S. a partnerem J. M. (tedy obviněným) měl za marketingovou společnost nabízet produkt (krém na křečové žíly Mediconnix s výtažkem z kaštanu) cílové skupině budoucích potencionálních spotřebitelů (ve věkové kategorii 45-75 let) k vyzkoušení zcela zdarma, přičemž tento dárek zdarma je podmíněn členstvím v klubu neboli registrací. Obviněný na základě této podepsané listiny byl seznámen, že zákazník zaplatí 1 Kč jako roční členství a součástí registrace je i slevový kód, který je klientovi aktivován při podepsání smlouvy, jehož úhrada činí výše 4 650 Kč. Rovněž měla být klientům ukázána i druhá strana podpisového formuláře se všeobecnými obchodními podmínkami a prezentovat jim je dostatečně srozumitelně, aby zákazníkům nebyla zatajena žádná z informací. Ve školícím protokolu je výslovně uvedeno, že partner, tedy obviněný je odpovědný za výběr, přijetí, proškolení a výkon činnosti osob fakticky provádějících činnost (např. tzv. brigádníků) a stejně tak úhradu jejich práce, zajišťovat zákaznický servis (osobní přijímání, telefonáty, vyřizování objednávek, reklamace atd.), když to byl právě dovolatel, kdo měl na starost rovněž odměňování brigádníků. Za takové situace je možno konstatovat, že výslech brigádníků, kteří nabízeli jednotlivým poškozeným předmětný krém, nebyl objektivně možný a z tohoto pohledu se tedy nemůže jednat o případ tzv. opomenutých důkazů.

30. Nutno dále uvést, že z protokolu o hlavním líčení po skončení dokazování je patrno, že obviněný ani provedení výslechu těchto osob sám nenavrhoval. K námitce tzv. brigádníků je vhodné ještě doplnit, že výkon jejich činnosti při „prodeji“ krému na křečové žíly lze bez jakýchkoliv důvodných pochybností dovodit ze svědeckých výpovědí svědků A. M., M. L. a Z. M., kteří se na základě inzerátu přihlásili na pozici prodejců, avšak jakmile jim byla vysvětlena jejich náplň práce a přečetli si zejména smlouvy o spolupráci, o uvedenou činnost neměli zájem a od záměru spolupráce odstoupili. I těmto svědkům bylo totiž hned po přečtení smluv o spolupráci zřejmé, že se jedná o nekalé praktiky zaměřené na osoby staršího věku, zejména s ohledem na nutnost zaplacení částky ve výši 4 650 Kč, stanovené v čl. III Cena aktivačního kódu a platební podmínky, v němž je stanovena cena aktivačního kódu platného na 1 rok ve výši 4 650 Kč se splatností 30 dní od uzavření smlouvy. Jestliže si podvodných a nevýhodných podmínek všimli v podstatě ihned svědci Z. M., A. M. a M. L., není pochyb o tom, že o nich věděl i obviněný, který formuláře brigádníkům rozdával společně s krémy na křečové žíly. Navíc svědek M. výslovně upozornil dovolatele, že starší osoby nemohou všeobecné obchodní podmínky přečíst, přičemž obviněný prohlásil, že si mají vzít lupu. Již z této výpovědi vyplývá, že obviněný nejen že o nekalých a podvodných praktikách věděl, a v podstatě i počítal s tím, že poškození si předmětné smlouvy nebudou moci přečíst a s tímto záměrem bylo k celému „prodeji“ předmětného krému přistupováno.

31. S ohledem na shora uvedené závěry by i v případě identifikace některých brigádníků, pokud by byla možná, byl jejich výslech nadbytečným důkazem, neboť soud prvního stupně na základě provedených svědeckých výpovědí svědků, s nimiž měla být uzavřena smlouva o spolupráci (např. M., M., L.) a výslechu poškozených a dalších provedených důkazů (zejména smlouvy o členství v drogerijním klubu) zjistil takový skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí ve věci.

32. Obviněný dále namítá, že soud prvního stupně neprovedl výslech všech poškozených, když ve věci vyslechnul jen tzv. reprezentativní vzorek poškozených. V souvislosti s touto námitkou Nejvyšší soud považuje za vhodné předestřít některá obecná východiska tykající se tzv. opomenutých důkazů. Z dosavadní rozhodovací praxe Ústavního soudu ohledně nevyhovění důkaznímu návrhu plyne, že neakceptování důkazního návrhu obviněného ze strany obecného soudu lze založit co do věcného obsahu odůvodnění toliko třemi důvody: Prvním je argument, dle něhož tvrzená skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, nemá relevantní souvislost s předmětem řízení. Dalším je argument, dle kterého důkaz není s to ani ověřit ani vyvrátit tvrzenou skutečnost čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací potencí. Konečně třetím je pak nadbytečnost důkazu, tj. argument, dle něhož určité tvrzení, k jehož ověření nebo vyvrácení je důkaz navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností (s praktickou jistotou) ověřeno nebo vyvráceno (nálezy sp. zn. I. ÚS 733/01, III. ÚS 569/03, IV. ÚS 570/03, II. ÚS 418/03).

33. Obecně lze tzv. opomenuté důkazy charakterizovat jako důkazy, které nebyly provedeny nebo hodnoceny způsobem stanoveným zákonem, tj. důkazy, o nichž v řízení nebylo soudem rozhodnuto, případně důkazy, jimiž se soud nezabýval při postupu podle § 2 odst. 6 tr. ř., protože takové důkazy téměř vždy založí nejen nepřezkoumatelnost vydaného rozhodnutí (§ 125 tr. ř.), ale současně též porušení pravidel spravedlivého procesu (čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Za opomenuté důkazy se v rozhodnutích Nejvyššího soudu považuje i procesní situace, v nichž bylo účastníky řízení navrženo provedení konkrétního důkazu, přičemž návrh na toto provedení byl soudem bez věcně adekvátního odůvodnění zamítnut, eventuálně zcela opomenut, což znamená, že ve vlastních rozhodovacích důvodech o něm ve vztahu k jeho zamítnutí nebyla zmínka buď žádná, či toliko okrajová a obecná, neodpovídající povaze a závažnosti věci (srov. např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 262/2004, I. ÚS l18/2009, či III. ÚS 3320/2009 a další). Z judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu zároveň ovšem vyplývá, že se však nejedná o opomenuté důkazy, jestliže jsou dodrženy všechny podmínky procesního postupu, jak jsou zákonem vymezeny, a soudy tento postup dostatečně odůvodní a vysvětlí v přezkoumávaných rozhodnutích (srov. přiměřeně rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014). Jinak řečeno, o případ tzv. opomenutých důkazů se nejedná tehdy, když se soudy zabývaly důkazním návrhem, přičemž rozhodly tak, že další dokazování v tomto směru nebudou provádět, neboť skutkový stav věci byl náležitě zjištěn ostatními v řízení provedenými důkazy a navrhovaný důkaz by neměl na posouzení skutkového stavu žádný vliv (blíže viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 4 Tdo 1347/2013).

34. Ve vztahu k neprovedení důkazu výslechem zbývajících 1031 poškozených soudem prvního stupně je vhodné uvést, že tento soud návrh na doplnění dokazování zamítl z důvodu nadbytečnosti, takže z tohoto pohledu se nejedná o tzv. opomenutý důkaz (viz bod 311 rozsudku soudu prvního stupně). S jeho závěrem se rovněž ztotožnil soud druhého stupně, a plně se s ním ztotožňuje i Nejvyšší soud. Přesto Nejvyšší soud považuje za vhodné nad rámec závěrů soudu prvního stupně uvést, že ve skutečnosti bylo zřejmě poškozených mnohem více než 1294 (počet poškozených pro které byl uznán vinným ze spáchání pokusu zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 tr. zákoníku). Z excelové tabulky nalezené na počítači při prohlídce kanceláře na základě příkazu soudkyně Okresního soudu v Ostravě ze dne 19. 3. 2012, sp. zn. 0 Nt 2134/2012, k prohlídce prostor a pozemků, a ze znaleckého posudku č. 002/2012 vypracovaného znalcem Ing. Jiřím Kovářem, znalcem v oborech elektronika a kybernetika, ze dne 10. 4. 2012 (č. l. 835-868) vyplynulo, že byla vedena podrobná analýza uzavřených smluv, přičemž reálně poškozených muselo být mnohem více, tj. nejméně 1396, na což upozornil i soud druhého stupně (viz bod 11. rozsudku soudu druhého stupně). Další podstatnou skutečností při zvažování nutnosti výslechů všech poškozených je stejný modus operandi, který se u všech poškozených slyšených v rámci hlavního líčení opakoval v obdobném duchu (s nepatrnými rozdíly ve věku poškozených, místu jejich oslovení, uvedení důvodu podpisu apod.). Z výpovědí poškozených slyšených v rámci hlavního líčení je zřejmé, že v naprosté většině případů se jednalo o osoby seniorského věku, v některých případech o velmi staré osoby, přičemž žádnému z těchto poškozených nebyla sdělena skutečnost, že odběrem krému na křečové žíly za 1 Kč nebo zdarma a podpisem překládané listiny (registračního formuláře do drogerijního klubu) jim vzniká povinnost uhradit do 30 dní částku 4 650 Kč. Všichni slyšení svědci vypověděli, že pokud by jim byla tato povinnost před nebo při podpisu smluv sdělena, krém na křečové žíly by si nevzali a v žádném případě by nic nepodepsali. Zde je nezbytné zdůraznit, že žádný z vyslechnutých svědků ani neuvedl, že by byli seznámeni s důsledky podpisu smlouvy, ani jednomu z nich se tedy nedostalo úplných a pravdivých informací, jednak o zaplacení rezervačního kódu a možnost odstoupit od smlouvy, navíc jim nebyly předány kopie registračního formuláře. Drobné rozdíly ve výpovědi u jednotlivých poškozených (co podepisovali, zda zaplatili cenu krému, zda uhradili požadovanou částku na základě výzvy zcela, částečně nebo vůbec, atd.) nejsou pro prokázání viny obviněného vůbec relevantní a jsou nepochybně vyvolány tím, že jednotliví prodejci jistým způsobem upravovali verzi, proč potřebují osobní údaje a podpis poškozených, podle situace na místě, když ovšem vždy nepochybně byl sledován stejný cíl a to získání osobních údajů a podpisu poškozených, tak aby jim mohla být zaslána výzva k úhradě částky 4650 Kč. Pokud za této situace soud prvního stupně vyslechl více jak 1/5 všech poškozených (kladených obviněnému za vinu), lze mít za to, že pro náležité zjištění skutkového stavu tento postup byl dostačující z toho pohledu, aby byl zjištěn takový skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí, tak jak to vyžaduje ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. Zde také nelze pominout, že ne všichni poškození se jednání u soudu, jakož i přípravného řízení dožili (více jak 100 osob poškozených do podání obžaloby i zemřelo). Navíc řada poškozených, a to i opakovaně, se z hlavního líčení omlouvali s ohledem na zdravotní komplikace, což je v jejich případě pochopitelné, když nepochybně i odstup času od celé události a věk poškozených snižuje význam jejich výpovědi u hlavního líčení pro formulování skutkového stavu. Navíc je třeba uvést, že vina obviněného je prokazována i dalšími důkazy, na které poukazuje soud prvního stupně (viz např. výpovědi svědků M., A. M. a M. L. ohledně práce prodejců a listinné důkazy - uzavřené smlouvy, výzvy k úhradě uhrazení dluhu apod). Lze tedy uzavřít, že výslech zbývajících žijících poškozených by do případu nevznesl žádné nové okolnosti, na základě nichž by bylo možné změnit závěry o vině obviněného.

35. Takže z pohledu tohoto závěru se v případě zbývajících poškozených nejedná o tzv. opomenuté důkazy ve smyslu judikatury Ústavního soudu. Obecně je třeba s požadavky obviněného na další doplnění dokazování za nezbytné zdůraznit, že dokazování nemůže být procesem bezbřehým, v němž by bylo nutné provést všechny navrhované důkazy, které mají s projednávanou věcí jakoukoli souvislost, meze dokazování jsou zákonem nastaveny v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. tak, že orgány činné v trestním řízení, tedy i soud, mají povinnost zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodování, o což se v tomto případě jedná. Předmětné povinnosti soudy nižších stupňů dostály.

36. Ve vztahu k dovolatelem uváděným kritériím abecedního reprezentativní vzorku, které neobsahují předpisy upravující trestní řízení je vhodné zdůraznit, že Nejvyšší soud považuje zvolené abecední kritérium za vhodně použité, neboť je plně transparentní, zahrnuje jednak ženy i muže, napříč všemi věkovými kategoriemi (poškození různého věku), odlišných bydlišť, místa oslovení brigádníky [nemocnice, polikliniky, lékárny, zdravotní střediska, obchodní domy (Kaufland, Tesco, Hruška, Prior, Hypernova, Penny, Albert, aj.], náměstí, před základní školou atd.), poškozené, jímž byla zaslána výzva k plnění i bez této výzvy. Zvolený abecední reprezentativní vzorek vyslechnutých poškozených před soudem prvního stupně obsahoval rovněž skupinu poškozených, kteří uhradili částečně, vše anebo nic z požadovaných částek. Proto lze považovat kritéria, které zvolil soud prvního stupně při výběru poškozených, kteří byli slyšeni u hlavního líčení za zcela reprezentativní, když naopak kritéria, na které obviněný poukazuje a kterých se dovolává nelze v projednávané věci považovat za přiléhavá a vhodná, neboť došlo k výběru, který by byl z důvodu transparentnosti napadnutelný. Navíc se jedná o námitku do způsobu dokazování.

37. Zcela nad rámec uvedených faktů a skutečností, považuje Nejvyšší soud za vhodné zdůraznit a připomenout obviněnému, že po celou dobu trestního řízení měl obhájce, buď zvoleného, nebo soudem ustanoveného. Všech svědeckých výpovědí poškozených, tedy nejen těch, které byly provedeny jako důkaz v rámci hlavního líčení, se účastnil jeho obhájce nebo v substituci jiný advokát/advokátní koncipient. Nelze tedy souhlasit s námitkou obviněného, že mu bylo upřeno právo na obhajobu v tom smyslu, že nemohl klást poškozeným otázky a dotazy. Obviněný tedy v tomto smyslu nebyl krácen na svém právu na obhajobu a jeho námitku tak lze považovat za irelevantní a nedůvodnou. Nad rámec tohoto závěru je také nezbytné zdůraznit, že pokud obviněný nesouhlasí s přečtením výpovědí svědků – poškozených, pak jejich výpovědi u hl. líčení nebyly podle § 211 odst. 1 tr. ř. přečteny.

38. Ohledně namítaného porušení práva na spravedlivý proces obviněným lze uvést, že rovněž tato uplatněná námitka nenaplňuje dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obecně je ovšem třeba připustit, že vzhledem k výkladu Ústavního soudu porušení práva na spravedlivý proces může zakládat naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (viz Stanovisko Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 38/14 ze dne 4. 3. 2014, bod 14. a 26., rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. ÚS II. 669/05). O takový případ se ovšem v dané věci nejedná, když lze konstatovat, že soudy nižších stupňů ohledně tohoto obviněného provedly dokazování v nezbytném rozsahu, přičemž skutkové závěry soudů mají oporu v provedených důkazech, kdy při jejich hodnocení nedošlo k žádné deformaci provedených důkazů, tyto byly hodnoceny v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., takže skutkový stav byl zjištěn v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí soudů ve vztahu k tomuto obviněnému pak odpovídá § 125 odst. 1 tr. ř. Nad rámec shora uvedeného je dále nutno uvést, že právo na spravedlivý proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám dovolatele. Uvedeným právem je pouze zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy (viz rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04). Tyto zásady byly v daném řízení dodrženy a respektovány.

39. Z pohledu zvolené dovolací argumentace týkající se subsidiarity trestní represe je třeba zdůraznit, že obecně námitka týkající se subsidiarity trestní represe naplňuje dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Subsidiarita trestní represe se totiž vztahuje k pojmu trestného činu a týká se otázky viny, takže se jedná o námitku, která z pohledu § 265b odst. 1 písm. g) tr. zákoníku formálně naplňuje uvedený dovolací důvod.

40. Obecně je třeba uvést, že subsidiarita trestní represe představuje jednu ze základních zásad, kterou se z ústavního hlediska řídí aplikace trestního práva. Vyjadřuje zásadu, že trestní represe je krajním prostředkem ochrany zájmů, které byly činem dotčeny. Zásada subsidiarity trestní represe je vyjádřena v § 12 odst. 2 tr. zákoníku, který stanoví, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Podle § 13 odst. 1 tr. zákoníku je trestným činem takový protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. Z dikce tohoto ustanovení platí, že zásadně každý protiprávní čin, který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem. V případě jeho existence je třeba vůči jeho pachateli vyvodit trestní odpovědnost za jeho spáchání. Naznačený závěr je v případě méně závažných trestných činů korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku.

41. Společenská škodlivost pak není zákonným znakem trestného činu, má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenská škodlivost se neposuzuje v obecné poloze, vždy jí je třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty.

42. V dané souvislosti Nejvyšší soud ještě považuje za vhodné odkázat na stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikovaného pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr., konkrétně na bod II., v němž bylo vysloveno „Zakotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu použití trestního práva jako ‚ultima ratio‘ do trestního zákoníku má význam i interpretační, neboť znaky trestného činu je třeba vykládat tak, aby za trestný čin byl považován jen čin společensky škodlivý. Společenská škodlivost není zákonným znakem trestného činu, neboť má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenskou škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale je ji třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty“.

43. Ve vztahu k povaze argumentace dovolatele, Nejvyšší soud považuje za nezbytné uvést, že při řešení míry společenské škodlivosti a možnosti aplikace zásady subsidiarity trestní represe nelze opomenout zejména význam chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsob provedení činu a jeho následky, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho zavinění a jeho pohnutku, záměr nebo cíl a zejména pak věk poškozených, na něž dovolatel svým podvodným jednáním mířil. Nejvyšší soud tedy z pohledu shora naznačených východisek připomíná skutečnost, že obviněný zdůrazňuje hromadný postup poškozených, kterým radila nejen svědkyně Š., ale i různé organizace zabývající se ochranou spotřebitele, ovšem tato skutečnost nehraje v projednávané věci žádnou roli. Poškození pouze využili svého práva na (právní) poradenství, nicméně skutečnost, že poškozený využije prostředku jiného odvětví práva, ještě nezbavuje obviněného odpovědnosti za úmyslné podvodné jednání v rovině trestněprávní. V případě trestného činu podvodu bývá často podstata podvodného jednání založena na závazkovém vztahu, který primárně upravuje občanskoprávní odvětví, resp. konkrétně zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (v době spáchání trestné činnosti se jednalo o právní předpis – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, účinný do 31. 12. 2013, kdy smluvnímu právu se věnovala ustanovení § 43 a násl.) a samotná existence občanskoprávního vztahu nevylučuje trestní odpovědnost (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 8 Tdo 784/2010). Obviněný dále zdůrazňuje, že v případě soukromoprávního vztahu je nutné dbát na ochranu svých majetkových zájmů a postupovat obezřetně a opatrně. Nejvyšší soud však musí připomenout, že spotřebitel je považován obecně za slabší smluvní stranu. Nelze rovněž opomenout, že obviněný směřoval cíleně své podvodné jednání vůči osobám převážně starším, zpravidla důchodového věku. Brigádníky neboli osoby osobně jednající s poškozenými, posílal do míst, kde byl zvýšen jejich výskyt – před obchodní domy (Kaufland, Tesco, Hrušku, Albert, Hypernovu, Penny, Prior, aj.), před lékárny, nemocnice, zdravotní střediska, polikliniky, na náměstí atd. Mnozí poškození dokonce vypověděli, že brigádníky považovali za zaměstnance lékárny, neboť na sobě měli bílé pláště, které tedy v nich mohly tuto mylnou představu reálně evokovat. Obviněný vytvořil věrohodné prostředí, v němž neměli poškození v seniorském věku potřebu vyhodnotit svoje jednání za rizikové vůči svému majetku. Starší lidé, kteří žijí pouze z důchodu a nemají finančních prostředků nazbyt, jsou mnohem náchylnější k takovým akcím, kde jim je nabízeno něco zadarmo nebo za zvýhodněnou cenu (např. právě krém na křečové žíly za 1 Kč). Současně nelze pominout, že text obchodních podmínek byl napsán velmi malým písmem světle modrou barvou, takže ani zdravý jedinec mladšího věku s výborným zrakem by takové obchodní podmínky těžko přečetl. Nelze také pominout rozsah trestné činnosti a skutečnost, že bylo kalkulováno i s tím, že řada poškozených výzvu k úhradě částky 4.650 Kč uhradí, neboť pro tyto právě z důvodu jejich věku již samotná pohrůžka jednání se soudy a exekuce je velmi stresující a tito raději zaplatí, neboť mají velké obavy ze soudů, ale zejména exekutorů. Zde je třeba uvést, že obviněný se trestné činnosti dopustil vůči zvlášť zranitelným obětem. Nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že společnost S. byla založena jako ready made společnost, která již od počátku neměla jiný účel, než záštitu podvodného jednání obviněného, potažmo spoluobviněného již zemřelého Z. S. Jinou činnost než podvodné jednání ani nevykazovala.

44. S ohledem na závěry uvedené shora je v obecné rovině možné shrnout, že došlo-li v rámci občanskoprávního vztahu ke spáchání trestného činu, jehož skutková podstata byla beze zbytku ve všech znacích naplněna, nemůže stát rezignovat na svou roli při ochraně oprávněných zájmů fyzických a právnických osob s odkazem na primární existenci institutů občanského práva či jiných právních odvětví (např. občanského práva), jimiž lze zajistit práva poškozené osoby. Sama existence jiné právní normy, umožňující nápravu závadného stavu způsobeného obviněným, ještě nezakládá nutnost postupu jen podle této normy, bez možnosti aplikace trestněprávních institutů (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 3 Tdo 1366/2017). Zásadu trestní represe jako ultima ratio ochrany vztahů se soukromoprávním základem nelze uplatňovat natolik široce, aby to vedlo k negaci použití prostředků trestního práva jako nástroje k ochraně majetku a nelze uplatnění prostředků trestního práva podmiňovat předcházejícím použitím prostředků práva civilního ze strany poškozeného. Jednání obviněného s ohledem na shora uvedené skutečnosti a učiněné závěry ve spojení s rozsáhlostí páchané trestné činnosti nepochybně naplňuje míru společenské škodlivosti potřebnou pro spáchání trestného činu, resp. protiprávního jednání v trestní rovině – konkrétně pokusu zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku.

45. Vzhledem ke shora uvedeným závěrům lze uvést, že dovolání obviněného bylo podáno sice částečně právně relevantním způsobem podřaditelným pod zvolený dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ovšem uplatněné námitky jsou zjevně neopodstatněné.

46. Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, „jde-li o dovolání zjevně neopodstatněné“. Jelikož v posuzované věci jako takové vyhodnotil dovolání obviněného, rozhodl o něm způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl Nejvyšší soud o tomto mimořádném opravném prostředku obviněného v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje se na ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř., podle něhož „V odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí“.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 13. 5. 2020

JUDr. Marta Ondrušová

předsedkyně senátu