4 Tdo 440/2019Usnesení NS ze dne 30.04.2019 Zneužití pravomoci úřední osoby

4 Tdo 440/2019-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 4. 2019 o dovolání obviněného V. T., nar. XY, bytem XY, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 7 To 227/2018, v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 3 T 87/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 4. 2018, sp. zn. 3 T 87/2015, byl obviněný V. T., uznán vinným přečinem zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím, že (včetně pravopisných chyb a překlepů)

„obžalovaní K. K. a V. T.,

služebně zařazení na Integrovaném operačním střeDiSku Krajského ředitelství policie hl. m. P., Policie ČR, mající z titulu svého služebního zařazení bezprostřední informace o dopravních nehodách na území hlavního města P. a v některých případech i v nejbližším okolí P. náležejícím do Středočeského kraje, kontaktoval bývalý policista a jejich známý, obžalovaný L. H. a po vzájemné dohodě, kdy jim poskytl mobilní telefony, obžalovaní K. K. a V. T., během výkonu služby v rámci své funkce a pravomoci, obžalovanému L. H. neoprávněně předávali nebo zprostředkovávali prostřednictvím jím poskytnutých mobilních telefonů informace, které získávali z obsluhy tísňové linky 158, kdy se v daném okamžiku jednalo o informace interního charakteru sloužící pouze k zadání odpovídajícího záznamu do interního systému Policie ČR, nazývaného XY, a k vyslání policejních hlídek a případně dalších složek integrovaného záchranného systému na místa dopravních nehod, a to od přesně nezjištěné doby nejméně však od 25. 4. 2014 do 3. 10. 2014, obžalovanému L. H., který je prostřednictvím SMS brány, zřízené za tímto účelem v bytě č. 9 na adrese Ž., P. – Ú. n. L., rozesílal na předem domluvená telefonní čísla asistenčních služeb, čímž zvýhodňoval asistenční službu obchodní společnosti, které byly takové informace předány, proti ostatním obchodním společnostem, které vykonávají činnost asistenčních služeb na území hl. m. P., a to z důvodu většího uplatnění obchodní společnosti v rámci uvedených podnikatelských aktivit, přičemž se konkrétně jedná o níže uvedené informace ve formě SMS zpráv, a to:

obžalovaný K. K. zaslal tyto SMS zprávy:

dne 25. 04. 2014 v době od 07.32.17 hod. do 21.00.36 hod. (údaje o 55 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům;

dne 29. 04. 2014 v době od 07.46.37 hod. do 20.14.12 hod. (údaje o 48 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 03. 05. 2014 v době od 07.37.51 hod. do 21.44.54 hod. (údaje o 15 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 07. 05. 2014 v době od 07.11.02 hod. do 18.58.11 hod. (údaje o 76 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům;

dne 11. 05. 2014 v době od 09.27.56 hod. do 22.04.40 hod. (údaje o 29 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 15. 05. 2014 v době od 07.21.56 hod. do 22.06.59 hod. (údaje o 54 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 19. 05. 2014 v době od 07.20.57 hod. do 21.41.35 hod. (údaje o 39 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 23. 05. 2014 v době od 07.15.59 hod. do 21.21.10 hod. (údaje o 50 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 27. 05. 2014 v době od 07.31.04 hod. do 20.58.24 hod. (údaje o 52 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 31. 05. 2014 v době od 08.05.55 hod. do 21.16.03 hod. (údaje o 19 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 04. 06. 2014 v době od 07.35.55 hod. do 22.25.27 hod. (údaje o 55 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 08. 06. 2014 v době od 07.48.19 hod. do 19.34.25 hod. (údaje o 20 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 12. 06. 2014 v době od 09.10.55 hod. do 21.59.10 hod. (údaje o 38 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 16. 06. 2014 v době od 07.29.02 hod. do 20.24.39 hod. (údaje o 61 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 20. 06. 2014 v době od 08.06.21 hod. do 21.57.02 hod. (údaje o 37 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 24. 06. 2014 v době od 07.19.26 hod. do 19.21.03 hod. (údaje o 54 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 28. 06. 2014 v době od 08.56.29 hod. do 19.05.54 hod. (údaje o 19 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 02. 07. 2014 v době od 07.14.54 hod. do 09.46.59 hod. (údaje o 10 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 14. 07. 2014 v době od 08.26.05 hod. do 21.26.16 hod. (údaje o 42 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 22. 07. 2014 v době od 07.32.18 hod. do 21.50.20 hod. (údaje o 50 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 26. 07. 2014 v době od 08.05.43 hod. do 20.07.37 hod. (údaje o 27 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 30. 07. 2014 v době od 07.28.37 hod. do 20.20.24 hod. (údaje o 59 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 03.08.2014 v době od 08.17.40 hod. do 20.15.02 hod. (údaje o 31 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 07. 08. 2014 v době od 07.38.09 hod. do 13.41.08 hod. (údaje o 32 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 07. 08. 2014 v době od 14.26.09 hod. do 20.25.27 hod. (údaje o 19 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci na účastnické číslo XY

dne 11. 08. 2014 v době od 07.28.40 hod. do 20.16.24 hod. (údaje o 64 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci na účast. číslo XY

dne 23. 08. 2014 v době od 08.13.33 hod. do 19.04.15 hod. (údaje o 27 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 27. 08. 2014 v době od 07.17.26 hod. do 20.15.31 hod. (údaje o 66 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 31. 08. 2014 v době od 07.41.59 hod. do 17.48.29 hod. (údaje o 29 SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 04. 09. 2014 v době od 07.27.56 hod. do 20.26.30 hod. (údaje o 52 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 08.09.2014 v době od 07.14 hod. do 19.48 hod. (údaje o 58 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 12.09.2014 v době od 07.15 hod. do 20.17 hod. (údaje o 76 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 16.09.2014 v době od 07.43 hod. do 19.50 hod. (údaje o 49 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

dne 02.10.2014 v době od 07:27:43 hod. do 19:47:07 hod. (údaje o 47 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY vzhledem k poruše SMS brány, IMEI XY, provozované L. H. byly SMS zprávy zasílány přímo příjemci

Obžalovaný T., zaslal tyto SMS zprávy:

dne 26. 04. 2014 v době od 09.22.34 hod. do 23.24.48 hod. (údaje o 31 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 30. 04. 2014 v době od 07.23.45 hod. do 23.39.29 hod. (údaje o 68 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 04. 05. 2014 v době od 10.30.41 hod. do 17.52.21 hod. (údaje o 19 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 08. 05. 2014 v době od 07.24.01 hod. do 20.28.54 hod. (údaje o 23 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 12. 05. 2014 v době od 07.25.19 hod. do 20.30.52 hod. (údaje o 49 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 16. 05. 2014 v době od 08.29.19 hod. do 22.19.23 hod. (údaje o 48 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 20. 05. 2014 v době od 07.21.19 hod. do 19.38.55 hod. (údaje o 55 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 24. 05. 2014 v době od 07.41.08 hod. do 21.50.14 hod. (údaje o 28 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 28. 05. 2014 v době od 07.27.48 hod. do 23.17.27 hod. (údaje o 63 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 01. 06. 2014 v době od 09.51.13 hod. do 22.28.51 hod. (údaje o 23 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 05. 06. 2014 v době od 07.19.47 hod. do 20.20.58 hod. (údaje o 35 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 09. 06. 2014 v době od 08.04.24 hod. do 21.23.32 hod. (údaje o 60 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 13. 06. 2014 v době od 07.42.09 hod. do 19.04.15 hod. (údaje o 50 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 17. 06. 2014 v době od 07.46.24 hod. do 06.15.38 hod. dne 18.06.2014 (údaje o 52 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 25. 06. 2014 v době od 07.45.46 hod. do 21.21.03 hod. (údaje o 71 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 29. 06. 2014 v době od 08.15.02 hod. do 22.20.46 hod. (údaje o 48 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 03.07.2014 v době od 07.28.22 hod. do 11.56.37 hod. (údaje o 23 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; zprávy tento den nebyly přeposlány SMS bránou koncovým uživatelům

dne 15. 07. 2014 v době od 07.28.52 hod. do 20.32.07 hod. (údaje o 41 dopravní nehodě) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 19. 07. 2014 v době od 08.57.04 hod. do 09.47.00 hod. (údaje o 3 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 23. 07. 2014 v době od 08.14.34 hod. do 22.15.54 hod. (údaje o 53 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 27. 07. 2014 v době od 09.25.22 hod. do 23.25.54 hod. údaje o 21 dopravní nehodě z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 31. 07. 2014 v době od 07.48.36 hod. do 22.04.21 hod. (údaje o 40 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 04. 08. 2014 v době od 07.13.59 hod. do 23.22.35 hod. (údaje o 38 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 08. 08. 2014 v době od 07.26.22 hod. do 20.48.22 hod. (údaje o 34 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 12. 08. 2014 v době od 07.16.13 hod. do 17.03.36 hod. (údaje o 37 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 16. 08. 2014 v době od 07.32.24 hod. do 16.55.33 hod. (údaje o 25 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu, IMEI XY, provozovanou L. H. na účastnickém čísle XY; prostřednictvím SMS brány byly zprávy rozesílány koncovým uživatelům

dne 24.8.2014 od 08.32.46 do 20.16.58 (údaje o 25 dopravních nehodách) z účastnického čísla XY na SMS bránu IMEI XY provozovanou L. H. (uvedený čas není časem napsání SMS zprávy, ale časem, kdy byla SMS zpráva prostřednictvím SMS brány odeslána koncovému příjemci z blíže nezjištěné asistenční služby)

dne 01.09.2014 od 07.16.07 do 21.59.23 (údaje o 70 dopravních nehodách) poslal z mobilního telefonu účast. č. XY SMS zprávy na SMS bránu, IMEI XY, účastnické č. XY, provozovanou L. H. informace o místech dopravních nehod na území hl. m. P.

dne 05.09.2014 od 07.45.07 do 22.03.01 (údaje o 68 dopravních nehodách) zaslal z mobilního telefonu účast. č. XY SMS zprávy na SMS bránu IMEI XY, účastnické č. XY, provozovanou L. H. informace o místech dopravních nehod na území hl. m. P.

dne 09.09.2014 od 07.30 do 20.29 hod. (údaje o 58 dopravních nehodách) zaslal z mobilního telefonu účast. č. XY SMS zprávy na SMS bránu , IMEI XY, účastnické č. XY, provozovanou L. H. informace o místech dopravních nehod na území hl.m. P.

dne 13.09.2014 od 08.28 do 20.07 (údaje o 19 dopravních nehodách) zaslal z mobilního telefonu účast. č. XY SMS zprávy na SMS bránu, IMEI XY, účastnické č. XY, provozovanou L. H. informace o místech dopravních nehod na území hl.m. P.

dne 03.10.2014 od 7.11.07 do 08.11.31 hod. (údaj o 2 dopravních nehodách) zaslal z mobilního telefonu účast. č. XY SMS zprávy na SMS bránu, IMEI XY, účastnické č. XY, provozovanou L. H. informace o místech dopravních nehod na území hl.m. P.

přičemž tímto svým jednáním obžalovaný K. K. a obž. V. T. porušili ustanovení článku 4 odstavce 2) a článku 14 odst. 5 Závazného pokynu policejního prezidenta č. 109/2009 o operačních střeDiScích, zakazující provádět činnosti přímo nesouvisející s koordinací a řízením policejních sil a prostředků a ohrožující plnění jeho úkolů nebo úkolů jiných policistů, které mohou způsobit nebezpečí z prodlení a zakazující pracovníkům operačních střeDiSek používat po dobu výkonu služby v prostorách operačního střeDiSka soukromé spojovací prostředky a ustanovení § 45 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kde v § 45 odst. 1 písm. a) tohoto zákona je uvedeno, že příslušník je povinen dodržovat služební kázeň, kterou se podle § 46 odst. 1 téhož zákona rozumí nestranné, řádné a svědomité plnění služebních povinností, vyplývajících z právních předpisů, služebních předpisů a rozkazů a dále příslušník podle § 45 odst. 1 písm. b) téhož zákona je povinen zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními a ohrozit důvěru v nestranný výkon služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo ve prospěch jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody“.

Za uvedené jednání byl obviněný V. T. odsouzen podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců. Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 2 let. Podle § 73 odst. 1 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu zaměstnání ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky, Vojenské policie, Armády České republiky, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a strážníka Městské policie a Obecné policie na dobu 2 let.

Podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku byl obviněnému V. T. uložen trest propadnutí věci, a to mobilního telefonu NOKIA C2, IMEI: XY a SIM karty z mobilního telefonu č. XY.

Tímto rozsudkem bylo rovněž rozhodnuto o vině a trestu obviněných K. K. a L. H.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 4. 2018, sp. zn. 3 T 87/2015, podali odvolání obvinění V. T., K. K. a L. H. O podaných odvoláních rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem dne 28. 6. 2018, sp. zn. 7 To 227/2018, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ohledně obviněného L. H. zrušil ve výroku o trestu propadnutí věci. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný L. H. byl odsouzen při nezměněných výrocích o vině pomocí k přečinu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, o trestu odnětí svobody, včetně výroku o způsobu jeho výkonu, podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku k trestu propadnutí věci, a to mobilního telefonu zn. HTC Wilfire, IMEI: XY. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Podle § 256 tr.ř. byla odvolání obviněných K. K. a V. T. zamítnuta.

Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2018, sp. zn. 7 To 227/2018, podal následně obviněný V. T. prostřednictvím obhájce dovolání opírající se o důvody dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) a g) tr. ř. Obviněný V. T. ve svém dovolání v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. namítl, že odvolací soud rozhodoval ve věci opakovaně, přičemž před vydáním napadeného rozsudku rozhodoval ve dvou případech odvolací senát v jiném složení, a to s předsedou senátu JUDr. Pavlem Bendou. V těchto dvou případech odvolací soud zrušil předchozí dva odsuzující rozsudky soudu I. stupně a přikázal soudu I. stupně zabývat se tím, zda informace o dopravních nehodách byly třetím osobám poskytovány dříve, než byly oficiálně umístěny na internetové stránky, jakož i tím, zda tak v předmětném období činili právě obviněný V. T. a obviněný K. Napadený rozsudek vydal odvolací soud v senátu, jehož předsedou byl však soudce JUDr. Richard Petrásek. Obviněný namítl, že při vydání napadeného rozsudku rozhodoval ve věci soud, který nebyl náležitě obsazen. Odvolací soud v takto nově složeném senátu rozhodoval, aniž by reflektoval na předchozí pokyny odvolacího soudu.

Dále uvedl, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. spatřuje ve skutkových zjištěních soudu odvolacího, resp. i soudu prvního stupně, které jsou dle názoru obviněného v extrémním rozporu s provedenými důkazy. V této souvislosti obviněný uvedl, že nebylo prokázáno žádným provedeným důkazem tvrzené zasílání SMS zpráv s informacemi, které byly v daném okamžiku interního charakteru. Ke skutkové okolnosti tvrzeného zasílání informací ze strany obviněného, a to informací v daný okamžik interního charakteru, nebyly provedené důkazy vůbec zaměřeny. V posledním odstavci na str. 15 napadeného rozsudku argumentuje odvolací soud stran zasílání interních informací ze strany obviněného s odkazem na pasáž týkající se obviněného K. Na str. 14 napadeného rozsudku je pouze ohledně obviněného K. citována ze záznamů telekomunikačního provozu nehoda ze dne 19. 5. 2014 na adrese „V. nám.“, dále nehoda ze dne 8. 6. 2014 na adrese „L. K.“, dále nehoda ze dne 8. 6. 2014 na adrese „K p.“, dále nehoda ze dne 8. 6. 2014 na „J. s.“, dále nehoda ze dne 7. 5. 2014 na adrese „Ř.“. V předchozí větě uvedené informace ze záznamů telekomunikačního provozu týkající se pouze obviněného K. nemohou dle názoru obviněného prokazovat skutková zjištění o jím zasílaných informacích interního charakteru. Z takto citovaných důkazů nevyplývají ohledně obviněného žádná odvolacím soudem předjímaná skutková zjištění o jím zasílaných interních informací v SMS zprávách. Odvolací soud v napadeném rozsudku vůbec necituje SMS zprávy s interními informacemi odesílanými právě obviněným. Popsané hodnocení důkazů odvolacím soudem v napadeném rozsudku vybočuje ohledně obviněného z mezí volného hodnocení důkazů podle ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. do té míry, že skutková zjištění, která byla výsledkem tohoto hodnocení, stojí v extrémním rozporu s důkazy. Vyjádřil názor, že shora uvedenými důkazy údajně prokázaná vina obviněného K. znamená bez dalšího i vinu obviněného za zcela jiné skutky. Rovněž uvedl, že se odvolací soud řádně nevypořádal s tím, zda šlo o tvrzené poskytování interních informací, neboť odůvodnění napadeného rozsudku postrádá bližší závěry ohledně časového sledu nakládání s informací o dopravní nehodě.

Obviněný namítl, že není zřejmé, jak soudy dospěly k závěru, že obviněný odesílal v daný okamžik informace interního charakteru, když nebylo zjištěno, co je právě daným okamžikem, o jaký konkrétní čas se má jednat, v jakém konkrétním čase byla informace interního charakteru, a zda tedy mohl být někdo tvrzeným jednáním zvýhodněn. Dále namítl, že v tomto případě jsou skutková zjištění obou soudů spíše opakem toho, co je obsahem výpovědi svědka H. V rámci dovolání rovněž uvedl, že odvolací soud v napadeném rozsudku na str. 16 vyšel ze skutkových zjištění, že obviněný byl vždy k 15. dni v měsíci obviněným H. za zasílání předmětných SMS zpráv finančně odměňován. V rozporu s tím soud prvního stupně zjistil, že nebylo prokázáno, že by se obviněnému K. a obviněnému V. T., dostávalo za jejich jednání neoprávněných výhod spočívajících v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, na které není nárok, a proto vina těchto obviněných ze zločinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, nebyla před soudem prokázána.

Z uvedených důvodů závěrem svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil, aby zrušil také rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9. 4. 2018, sp. zn. 3 T 87/2015, a aby věc přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého práva a k dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní průběh trestního řízení a dále uvedl, že dovolatel sice uplatňuje dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř., avšak nevysvětluje, proč by samotná změna postoje odvolacího soudu měla způsobit jeho nenáležité obsazení. Ani se nepokusil uvést k tomu nějaká ustanovení trestního řádu. Proto konstatoval, že důvodem nenáležitého obsazení soudu může být nesprávné sestavení senátu - například pro porušení rozvrhu práce apod. Nenáležité obsazení soudu však nelze dovozovat jen ze skutečnosti, že soud rozhodl v neprospěch dovolatele. Pouze pro úplnost (když dovolatel to ani nenamítá) připomíná, že zásada nezměnitelnosti senátu podle § 219 odst. 3 tr. ř. platí pouze pro hlavní líčení a nikoliv pro veřejné zasedání. Dovolatel v této části dovolání neuvedl nic, čím by mohl být tvrzený dovolací důvod naplněn. Samotná změna náhledu odvolacího soudu na rozsah dokazování takovým důvodem být nemůže. V této části proto dovolání neodpovídá tvrzenému ani jinému dovolacímu důvodu.

Dovolatel dále opakuje ve svém dovolání obhajobu, kterou uplatňoval již v řízení před nalézacím soudem a zejména i v odůvodnění svého odvolání ze dne 30. 4. 2018 proti odsuzujícímu rozsudku nalézacího soudu. Podstatou této části jeho námitek je tvrzení, že zasílané SMS zprávy o dopravních nehodách neobsahovaly informace interního charakteru, nýbrž jen informace již zveřejněné policií na internetu. A že z takových zpráv nemohli mít jejich příjemci, tedy asistenční služby, žádný prospěch. Takové skutkové zjištění soudů považuje za extrémně rozporné s provedeným dokazováním a z toho dovozuje naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. S těmito námitkami dovolatele se již vypořádaly soudy v odůvodnění svých rozhodnutí. S argumentací soudů se ztotožňuje a v podrobnostech na ni pro stručnost odkazuje. Dále uvedl, že pokud v odstavci 14 poukazuje na nerealizování původního záměru odvolacího soudu porovnat časy odeslání SMS s časy zaznamenání konkrétních nehod do veřejně přístupného informačního systému, poukazuje na to, že při neuskutečnitelnosti takového porovnání dovodil nalézací soud jeho zavinění jinak a obdobně spolehlivě. Totiž logickou úvahou v odstavci 26 odůvodnění na str. 19 svého rozsudku, že několikaměsíční porušování služebních předpisů ze strany obou obviněných při odesílání informací o dopravních nehodách z režimového pracoviště na cizí soukromé číslo nemohlo mít žádný jiný motiv, než poskytnout informace, které na internetu dosud veřejně dostupné nebyly. Tuto úvahu zopakoval odvolací soud na str. 14 svého rozsudku ohledně obviněného K. a na str. 15 i ohledně samotného dovolatele. Pokud dovolatel v odstavci 15 svého dovolání obsáhle dovozuje, že odvolacím soudem byla jeho obhajoba vyvracena za pomoci údajů, které se jej netýkaly, pak lze uvést, že dovolatel uvedenou část odůvodněné svévolně vykládá proti smyslu jeho textu. Odvolací soud uvedl jen, že nesmyslnost tvrzeného jednání obou obžalovaných (odesílání již známých zpráv) je stejná. Nikoliv, že by snad vina dovolatele nějak vyplývala z viny spoluobviněného. Ohledně výpovědi svědka H. připomněl, že tento svědek u hlavního líčení použil výraz „nanosekundy“ pouze pro dobu, kdy se již policistou vytvořená základní neověřená informace o dopravní nehodě v P. a nejbližším okolí bez bližších údajů vkládá do systému „Dopravní nehody P.“, když v této souvislosti poukázal i na skutkové zjištění uvedené na str. 14 rozsudku nalézacího soudu, že obvinění včetně dovolatele zasílali informace rovněž o dopravních nehodách, které byly na linku 158 toliko nahlášeny, které však do systému (tedy ani na internet) vloženy nebyly, neboť u nich nebylo účasti policie zapotřebí. Neveřejnost těchto informací je nesporná.

Proto shrnul, že konkrétní námitky uvedené dovolatelem neodpovídají žádnému dovolacímu důvodu a zejména ani důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a), g) tr. ř., neboť dovolatel neuvedl žádnou z možných variant nesprávného obsazení senátu ani nenamítl nesprávné právní posouzení skutku či jiné nesprávné hmotněprávní posouzení.

Závěrem svého vyjádření proto státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněných odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř., a aby tak učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže ve věci rozhodl věcně nepříslušný soud, nebo soud, který nebyl náležitě obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát nebo rozhodl soud vyššího stupně.

Obviněný měl v rámci dovolání zřejmě na mysli druhou z těchto alternativ. Situace, že soud „nebyl náležitě obsazen“, nastane zejména v případech, kdy obsazení soudu neodpovídalo ustanovením § 27 a násl. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích; tzn. když rozhodoval ve věci samosoudce namísto senátu, když byl senát soudu složen z předsedy senátu a přísedících, přestože měl věc rozhodovat senát složený výhradně ze soudců, nebo opačně, dále pokud senát rozhodoval v neúplném složení, na rozhodování se podílel soudce, který nebyl náhradním soudcem podle § 197 tr. ř., nebo soudce, který byl v době rozhodnutí dočasně přidělen k jinému soudu (rozhodnutí č. 36/2012 Sb. rozh. tr.). Pod uvedený dovolací důvod lze však podřadit i situace, kdy se na rozhodování podílel jiný než zákonný soudce stanovený rozvrhem práce (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). To podle názoru Nejvyššího soudu zřejmě namítal i obviněný, avšak zjevně neopodstatněně.

Obsazení soudu osobami soudců se řídí pravidly směřujícími k tomu, aby obviněnému bylo zajištěno právo na zákonného soudce. Jde o právo, které požívá ústavní ochrany, neboť podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Toto právo je zajištěno prostřednictvím rozvrhu práce soudu, v němž jsou předem stanovena pravidla pro přidělování věcí soudcům a tím i senátům. Smyslem této úpravy je vyloučit účelovou a svévolnou manipulaci s přidělovanou věcí, pokud jde o určení soudce a senátu, který věc projedná a rozhodne.

V posuzované věci bylo odvolání přiděleno k projednání senátu č. 7 To zcela v souladu s rozvrhem práce Městského soudu v Praze platným ke dni 7. 6. 2018.

Obviněný ve svém dovolání dále uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud dále zjistil, že obviněný V. T. sice podal dovolání z důvodu podle ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v dovolání však nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá soudy učiněná skutková zjištění. Námitky obviněného, v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů (konkrétně výpovědí svědků Z. Š., F. H.) a vytýkal nedostatečně zjištěný skutkový stav věci, je nutno považovat za námitky skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. V podaném dovolání tedy obviněný neuplatnil žádnou námitku v tom smyslu, že by uvedená skutková zjištění nenaplňovala znaky přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Z výše uvedeného je zjevné, že obviněný ve svém dovolání brojí proti způsobu hodnocení důkazů soudy a nesouhlasí s tím, jak soudy posoudily otázku týkající se toho, zda zasílané SMS zprávy o dopravních nehodách obsahovaly či neobsahovaly informace interního charakteru a dále otázku viny obviněného V. T. Obviněný ve svém dovolání hodnotí provedené důkazy a vyvozuje z nich vlastní skutkové závěry, ke kterým (podle jeho názoru) měly dospět i soudy. Primární námitky obviněného nespočívají v nesprávném hmotněprávním posouzení jeho jednání, ale v tom, že soudům vytýká nesprávné hodnocení důkazů a nedovození skutkového zjištění, že obviněný neměl zájem opatřit jinému neoprávněný prospěch, že předávané informace byly dostupné širokému okruhu osob i mimo Policii ČR, jakož i skutečnost, že konkrétní informace byly zájmovému prostředí známy, a tedy, že nedošlo ke spáchání trestného činu, kterým byl obviněný uznán vinným. Opakovaně nabízí svou verzi průběhu skutkového děje a zpochybňuje hodnotící úvahy obou soudů. Tímto postojem tak zcela pomíjí skutečnost, že zcela shodnými námitkami se již zabýval jak soud prvního stupně, tak také soud odvolací, a to ke shodným námitkám obviněného. Z rozhodnutí soudů je zřejmé, že k provedeným důkazům přistupovaly v souladu s procesními předpisy, hodnotily je jak jednotlivě, tak v souvislosti s dalšími ve věci provedenými důkazy. K hodnocení otázky ohledně informací interního charakteru (příp. informací zveřejněných policií na internetu) přistupovaly s vědomím vývoje v dané věci (hodnocení soudu na str. 21-25 rozhodnutí soudu prvního stupně) a ve svých rozhodnutích odůvodnily, z jakých důvodů považovaly jeho obhajobu za vyvrácenou.

Obviněný svými námitkami zcela popírá skutková zjištění učiněná soudy na základě provedeného dokazování a nesouhlasí s tím, jak obvodní a městský soud ve věci provedené důkazy hodnotily a jaké skutkové závěry na jejich podkladě postupem podle § 2 odst. 6 tr. ř. vyvodily. Se způsobem hodnocení důkazů polemizuje a hodnocení důkazů soudy považuje za chybné. Obviněný tak dovolání, jako mimořádný opravný prostředek, zaměňuje za další odvolání a přehlíží, že dovolací soud je oprávněn přezkoumat napadené rozhodnutí pouze v případě námitek odpovídajících taxativně v § 265b tr. ř. uvedeným důvodům dovolání. Dovolací soud při posuzování správnosti právního posouzení skutku vychází ze skutkových zjištění učiněných soudy v průběhu dokazování v hlavním líčení, a nikoli z konstrukce skutku, kterou za správnou považuje obviněný. Takové námitky nemohou samy o sobě založit přezkumnou povinnost Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého stupně. Jen zcela výjimečně tak může učinit, pokud to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě je zásah Nejvyššího soudu do skutkových zjištění nižších soudů nezbytný proto, aby byl dán průchod ústavně garantovanému právu obviněného na spravedlivý proces. Ústavní soud vymezil v podstatě tři skupiny vad důkazního řízení, jejichž přítomnost může mít za následek porušení práva na spravedlivý proces a v důsledku toho byl nutný zásah Ústavního soudu. Do první skupiny takových vad náleží tzv. opomenuté důkazy, kdy soudy odmítly provést důkaz navržený účastníkem řízení, aniž by svůj postup věcně a adekvátně stavu věci odůvodnily. Patří sem i případy, kdy soudy sice provedly důkaz, avšak v odůvodnění svého rozhodnutí jej vůbec nezhodnotily. Další skupinu vadné realizace důkazního řízení tvoří případy, kdy důkaz, resp. jeho obsah, není získán procesně přípustným způsobem a jako takový neměl být vůbec pojat do hodnotících úvah soudů. Konečně třetí oblast zahrnuje případy svévolného hodnocení důkazů, tj. když odůvodnění soudních rozhodnutí nerespektuje obsah provedeného dokazování, dochází k tzv. deformaci důkazů a svévoli při interpretaci výsledků důkazního řízení. Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že v tomto případě nelze postup soudů při provádění a hodnocení důkazů zařadit ani do jedné z těchto skupin.

Mezi skutkovými zjištěními Obvodního soudu pro Prahu 4, z nichž v napadeném rozsudku vycházel také Městský soud v Praze, na straně jedné a provedenými důkazy rozhodně není žádný extrémní rozpor. Z obsahu spisového materiálu je zjevné, že ve věci bylo provedeno rozsáhlé dokazování. Závěry soudu prvního stupně o průběhu skutkového děje popsaného ve výroku o vině o jednání obviněného V. T., (a rovněž obviněných K. K. a L. H.) mají odpovídající obsahový základ ve výpovědích svědků F. H., O. K., dále ve znaleckém posudku z oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika a listinných důkazech (protokol o zadržení osoby podezřelé (obv. V. T.), protokol o vydání věci, protokol o provedení prohlídky jiných prostor, zpráva o popisu služebního místa a rozpis služeb 1. směny (směna obviněného T.), úřední záznam o vyhodnocení plánu služeb, úřední záznam týkající se praxe asistenčních služeb, rozpis služeb obviněného V. T. Pokud soudy založily svá skutková zjištění na výše uvedených důkazech, měly pro to přijatelné důvody v jejich obsahové skloubenosti a logické návaznosti. Soudům rozhodně nelze vytýkat nějakou deformaci důkazů či jiné vybočení z mezí volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. To, že obviněný nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů ani se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, není dovolacím důvodem. Naplnění subjektivní stránky, a to ve formě úmyslu přímého, vyplývá jak z popisu jednání v tzv. skutkové větě, tak z odůvodnění rozhodnutí obou soudů. Obvinění se totiž evidentně podíleli na trestné činnosti popsané ve skutkové větě tím, že úmyslně zprostředkovávali třetím osobám informace o aktuálních dopravních nehodách na území hl. m. P., přičemž si byli vědomi toho, že tyto informace mohou přinést třetím osobám prospěch, na který by jinak neměly tyto osoby nárok (tj. neoprávněný prospěch). Obvinění si byli rovněž vědomi, že svým jednáním ohrožují nestranný výkon své služby, že zneužívají informace získané v souvislosti s výkonem povolání příslušníka bezpečnostních sborů a že svým jednáním vykonávají pravomoc úřední osoby takovým způsobem, který zcela jasně odporuje výše jmenovaným právním předpisům upravujícím řádný výkon jejich pravomoci, tj. pravomoci policistů jako příslušníků bezpečnostních sborů. Zneužívali rovněž přístupu k informacím, které se dozvěděli jako policisté při službě během obsluhy tísňové linky 158, tj. v souvislosti s výkonem pravomoci úřední osoby. Když jim účastníci dopravních nehod sdělili skrze linku tísňového volání 158 informaci o dopravní nehodě, zaslali tuto informaci skrze SMS na SMS bránu obsluhovanou obžalovaným H., která tuto informaci dále přeposlala na telefonní čísla asistenční služby. Takovým jednáním obviněný V. T. naplnil znaky přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, a to včetně subjektivní stránky ve formě úmyslu přímého. Nejvyšší soud tedy uzavírá, že neshledal takové okolnosti, z nichž by vyplývaly pochybnosti o postupu soudů v souladu se zákonem. Není úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího, aby důkazy znovu reprodukoval, rozebíral, porovnával, přehodnocoval a vyvozoval z nich vlastní skutkové závěry. Podstatné je, že soudy prvního a druhého stupně hodnotily důkazy ve shodě s jejich obsahem, že se nedopustily žádné deformace důkazů, že ani jinak nevybočily z rámce volného hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř., a své hodnotící úvahy jasně, srozumitelně a především logicky vysvětlily. To, že obvinění nesouhlasí se skutkovými zjištěními soudů, že se neztotožňují se způsobem, jímž soudy hodnotily důkazy, není dovolacím důvodem. Ze shora uvedeného je zřejmé, že námitky obviněného proti skutkovým zjištěním neodpovídají uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ani jinému důvodu dovolání podle § 265b tr. ř.

Pokud dovolatel namítl, že odvolací soud vycházel ze skutkového zjištění, že dovolatel byl za informace odměňován, přestože nalézací soud mu takové jednání neprokázal, lze konstatovat, že v odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně je skutečně na str. 25 uvedeno, že nebylo prokázáno, že by dovolatel obdržel nějaké odměny od obviněného H. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že dovolatel nebyl odsouzen za přijetí úplatku, přičemž dovolání proti samotnému odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Pouze nad rámec Nejvyšší soud uvádí, že podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dopustí úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Výkonem pravomoci způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu se v konkrétním případě rozumí jednání v rozporu s § 45 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 316/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je příslušník povinen dodržovat služební kázeň [§ 45 odst. 1 písm. a) tohoto zákona], kterou se podle § 46 odst. 1 téhož zákona rozumí nestranné, řádné a svědomité plnění služebních povinností, vyplývajících z právních předpisů, služebních předpisů a rozkazů a dále příslušník podle § 45 odst. 1 písm. b) téhož zákona je povinen zdržet se jednání, které může vést ke střetu zájmů služby se zájmy osobními a ohrozit důvěru v nestranný výkon služby, zejména nezneužívat ve prospěch vlastní nebo ve prospěch jiných osob informace nabyté v souvislosti s výkonem služby a v souvislosti s výkonem služby nepřijímat dary nebo jiné výhody. Úmysl opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch zahrnuje každé neoprávněné zvýhodnění materiální (majetkové) nebo imateriální, na které by pachatel nebo jiná osoba neměli právo.

V souvislosti s obecným konstatováním shora Nejvyšší soud uvádí, že v konkrétní věci bylo prokázáno, že v období od 25. 4. 2014 do 3. 10. 2014 byly obviněným předány informace týkající se dopravních nehod, které získával z obsluhy tísňové linky 158, kdy se v daném okamžiku jednalo o informace interního charakteru.

Soudy nižších stupňů byly spolehlivě vyvráceny argumenty obviněného, že docházelo pouze k předávání informací, které byly veřejně dostupné širokému okruhu osob i mimo Policii České republiky. Otázce odesílání interních informací soudy věnovaly patřičnou pozornost (srov. str. 17-19 rozsudku soudu prvního stupně, str. 14-17 rozsudku soudu druhého stupně), přičemž Nejvyšší soud se s těmito závěry zcela ztotožňuje a pro stručnost na ně plně odkazuje.

Pokud dovolatel v dovolání uvedl, že důkazy uvedenými na str. 15 rozsudku odvolacího soudu údajně prokázaná vina obviněného K. znamená bez dalšího i vinu obviněného V. T., za zcela jiné skutky, je třeba souhlasit se státním zástupcem, pokud poukazuje na to, že přesný text sporného odůvodnění zní: „Odvolací soud v tomto směru plně odkazuje na předchozí pasáž, týkající se odvolání obžalovaného K., že obžalovaný logicky nezasílal SMS zprávy o místech dopravních nehod … teprve poté, co byly tyto informace uveřejněny na internetu, neboť o takové informace by …(jejich příjemci)… nemohli mít jakýkoliv zájem a neměli by žádný racionální důvod, aby za tyto informace obžalovanému H. každý měsíc platili,…“. A ona předchozí pasáž týkající se obviněného K. obsahuje totožnou úvahu, že odesílání již zveřejněných zpráv by postrádalo „jakýkoliv racionální smysl“. Odvolací soud uvedl jen, že nesmyslnost tvrzeného jednání obou obžalovaných (odesílání již známých zpráv) je stejná. Nikoliv, že by snad vina dovolatele nějak vyplývala z viny spoluobviněného.

Správně také státní zástupce uvedl, že pokud dovolatel v dovolání nesouhlasí s výkladem výpovědi svědka H., nutno připomenout, že tento svědek u hlavního líčení použil výraz „nanosekundy“ pouze pro dobu, kdy se již policistou vytvořená základní neověřená informace o dopravní nehodě v P. a nejbližším okolí bez bližších údajů vkládá do systému „Dopravní nehody P.“. Nejvyšší soud se s touto připomínkou ztotožňuje.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání obviněného V. T., podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 30. 4. 2019

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu